A Valláspedagógiai Tanszék által meghirdetett kurzusok az iskolai környezetben zajló hitoktatás és hitélet tudományában való elmélyüléshez, annak rendszerezett tanulmányozásához nyújtanak segítséget a hallgatóknak a valláspedagógia elméleti hátterétől és alapjaitól kezdődően az adott órákra való felkészülésen és azok kivitelezésén át a valláspedagógiai reflexiók feldolgozásáig.

Ez a gyakorlatban különféle kötelező és szabadon választható elméleti és gyakorlati jellegű valláspedagógiai kurzusok megtartásán túl a hittanár és a katechéta szakos hallgatók iskolai gyakorlatának, valamint a  lelkész szakos hallgatók egyhetes iskolai hospitációjának koordinációjában és értékelésében valósul meg.