Evangelische Hochschule Nürnberg - Nürnbergi Evangélikus Főiskola - www.evhn.de

 A Bajor Evangélikus Egyház által fenntartott, de az állam által is elismert Nürnbergi Evangélikus Főiskola pedagógiai, szociális munkás és ápolói-egészségügyi képzések terén az egyetemi-főiskolai oktatás országosan elismert központja. A főiskola szemlélete a keresztyén emberfogalomra épül, ezért az előadások, a kutatások és az egész okztatási rendszer a tudományos alapok mellett a spiritualitás, a személyiségformálás és a szélesebb körű tanulás lehetőségeit is felkínálja. A diákok a szakmai képzés és a tudományos ismeretek megszerzése mellett önmaguk formálódására is figyelmet fordítanak, és folyamatosan reflektálnak a hivatásukban és a társadalomban felmerülő etikai kérdésekre.

A diákok jól kezelhető 1300 fős létszáma, valamint a tanulócsoportok lehetővé teszik a hallgatók és oktatók közötti személyesebb kapcsolatokat, munkacsoportokban való részvételt, eredményes együttműködést.

A főiskola és az Evangélikus Hittudományi Egyetem közötti kapcsolat a bajor-magyar egyházi partnerség részeként indult el 2014. tavaszán. Valláspedagógiai témájú tanulmányutak, ösztöndíjak, kutatómunkák segítik a hitoktatás elméleti és gyakorlati kérdéseiben a minél tágabb kontextusú tapasztalatcserét.

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem - www.elte.hu

A két egyetem közötti kapcsolat immár két évtizedes múltra tekint vissza, melyet az új osztatlan tanár szakok 2013-as bevezetése alkalmából a két fél megújított és megerősített. Bár méretében és létszámában nem mérhető össze a két intézmény, a kapcsolat és a közös munka, mely mindig a nyitottságon és a partnerségen alapult, az utóbbi években egyre intenzívebbé válik és folyamatosan kiszélesedőben van.

Az együttműködés az alábbi területeken valósul meg:

- Az EHE osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatói a hittanár-nevelőtanár szakterületük mellé az ELTE által felkínált közismereti szakok széles választékából teljesíthetik másik tanári szakterületi ismereteiket, s így a közös képzés keretében piacképes, kétszakos egyetemi szintű tanári diplomát szerezhetnek.

 - Azok a hallgatók, akik az osztatlan típusú tanárképzésben tanulnak az EHE-n, a tanárképzési modul pedagógiai és pszichológiai tárgyait az ELTE-n tudják teljesíteni.

- A hallgatók közös kurzusokon, illetve vendéghallgatóként a másik egyetem kurzusain vehetnek részt.

- Az intézmények oktatói meghívást kapnak a másik intézményben kurzusok tartására.

- A két egyetem oktatói rendszeresen részt vesznek meghívott előadóként a másik egyetem által szervezett konferenciákon, tudományos műhelymunkákon-

- Szervezett formában, kutatócsoportokban és konkrét programokban is megvalósul  a közös munka, amelyben az oktatók és kutatók az interdiszciplinaritás jegyében a saját kutatásaikkal segítik elő a párbeszédet.

 

 

Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet - www.epszti.hu

Az Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet (EPSZTI) 2014. szeptember 1-jén kezdte meg működését. Céljuk, hogy az evangélikus köznevelési intézmények és fenntartóik számára korszerű, széles körű pedagógiai-szakmai támogatást nyújtsanak, de nyitott intézményként szolgáltatásaikat más, nem evangélikus óvodák és iskolák pedagógusai, tanulói és a szülők figyelmébe is ajánlják. Munkájukban a szakmai és emberi igényesség, az evangélikus értékrend jelenti a mércét.

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem számára fontos a két intézmény közötti szakmai kapcsolat. Az EHE mint felsőoktatási intézmény együttműködik az EPSZTI-vel és támaszkodik annak koordináló, szervező, kapcsolattartó munkájára.

 

 

 

 

The European Forum of Teachers in Religious Education - www.eftre.net

A Vallástanárok Európai Fóruma azzal a céllal jött létre, hogy a hitoktatást támogató európai szintű szervezet legyen. A tagok közt vannak iskolai tanárok, valamint főiskolai és egyetemi oktatók, akik azon dolgoznak, hogy fórumot biztosítsanak a különböző elméletek és munkamódszerek egymással való megosztásának.