A TANSZÉKRŐL

 

A kereszténység nem élhet függetlenül a társadalomtól. A keresztény ember bizonyos néphez, kultúrához tartozik, egy-egy állam vezetése alatt, amelybõl nem válhat ki, vagy ha mégis, az csak kevesek számára járható.

Az emberiség egészét nézve a kereszténység kisebbség, de ugyanakkor kultúrkörünk meghatározó jelensége. A keresztyénség számos áramlatra és csoportra egyházra oszlik, ill. számos olyan közösség is kinõtt belõle, amely nem tekinthetõ hozzá tartozónak. A kereszténység (benne az evangélikusság) megértéséhez szükség van ezek (vagyis a különbözõ vallások és keresztény áramlatok) megismerésére.

A tanszék tárgyainak ez lehetne a mottója: „Mi és mások.”

A tanszék munkájának két fő területe van:

  • A szimbolika/ökumenika (felekezettudomány), amelynek keretében más egyházakkal és a kereszténységből kinőtt egyéb közösségekkel ismerkednek meg.
  • A másik a vallástörténet és világvallások. Itt a részben már nem gyakorolt, illetve a ma is élő legfontosabb vallásokkal foglalkozunk. A szemináriumon pedig mindenki elmélyülhet valamilyen vallásban, többek összehasonlításában, vagy általános vallási témában. Vendégelőadók meghívására is sor kerül. Fontos, hogy ahol csak lehet, első kézből tájékozódjunk.

Kapcsolatunk van a német protestáns egyházak felekezettudományi intézetével, a német egyházak világnézeti megbízottaival és budapesti Ökumenikus Tanulmányi Központtal.