TANULMÁNYOK

Dr. Szentpétery Péter tanulmányai a teológiai doktorátus megszerzése (1993) óta.