TANULMÁNYOK

Dr. Szentpétery Péter tanulmányai a teológiai doktorátus megszerzése (1993) óta.


1994

 • Szentpétery Péter: Vere resurrexit – „Jézus feltámadásának radikális valósága ma” című doktori értekezés ismertetése. Lelkipásztor, 1994. 69. évfolyam 1. szám 3-5. oldal

1995

 • Szentpétery Péter: Az ökumenikus mozgalom gazdasági etikája. Ökumenikus Tanulmányi Füzetek, 1995. 11. szám 40-44. oldal
 • Szentpétery Péter: A transzcendentális meditáció. Ökumenikus Tanulmányi Füzetek, 1995. 12. szám 21-29. oldal

1996

 • Szentpétery Péter: Fenyegető tudományos adatok. Ökumenikus Tanulmányi Füzetek, 1996. 13. szám 29-34. oldal
 • Szentpétery Péter – Korányi András: Néhány szó Teológiai Akadémiánk 1945 utáni tiszteletbeli doktorairól. Lelkipásztor, 1996. 71. évfolyam 12. szám 431-433. oldal
 • Szentpétery Péter: Újra a húsvéti vitáról. In: Tanítványok. Tanítványai köszöntik a 85 éves Prőhle Károly professzort… Evangélikus Teológia Akadémia, Budapest, 1996. 128-137. oldal
 • Szentpétery Péter: Hol a határ? – Egyház, szekta, kultusz, álvallás, valláspótlék. Credo, 1996. 1-2. szám 85-91. oldal
 • Szentpétery Péter: „Hol voltál…?” (Miért nem fogadom el az evolúciót) Iskolakultúra, 1996. 10. szám 102. oldal
 • Minden vallás egyház? – Tájékozódás a mai vallási pluralizmusban. Ökumenikus Tanulmányi Füzetek összefoglalása (2., 4., 9., 12.) I., tankönyvként is. Ökumenikus Tanulmányi Központ. Budapest, 1996.

1997

 • Zsidóság, Kereszténység, Iszlám. Közös etikai tanítások. Ökumenikus Tanulmányi Füzetek, 1997. 15. szám 59-61. oldal
  • Közreműködés a Dobogókőn 1997. szeptember 21-25. napjain tartott A vallásszabadság és új vallási mozgalmak című nemzetközi ökumenikus konferencia anyagának feldolgozásában. Ökumenikus Tanulmányi Füzetek, Ökumenikus Tanulmányi Központ 1997. 16. szám 14-20. oldal
  • Németül és angolul:
   • Religionsfreiheit in Ostmitteleuropa – nach der Wende. Ökumenischer Rat der Kirchen in Ungarn, Budapest, 1998. 14-20.
   • Religious Freedom - in Central and Eastern Europe after the collapse of communism. Ecumenical Council of Churches in Hungary, Budapest, 1998 15-22.
 • Szentpétery Péter: Minőségi ugrást az ökumenében – Gondolatok az EVT Hit és Egyházszervezeti Bizottságának üléséről. Lelkipásztor, 1997. 72. évfolyam 1. szám 20-22. oldal
 • Sánta Anikó – Szentpétery Péter: Az egyházak és a média viszonyáról. Lelkipásztor, 1997. 72. évfolyam 3.szám 95-96. oldal
 • Szentpétery Péter: Kell-e nekünk húsvét? – A Lüdemann-vita I. rész. Lelkipásztor, 1997. 72. évfolyam 11. szám 402-406. oldal
 • Szentpétery Péter: Kell-e nekünk húsvét? – A Lüdemann-vita II. rész. Lelkipásztor, 1997. 72. évfolyam 12. szám 442-445. oldal
 • Szentpétery Péter: Az egyházak és a klímaváltozás. Theologiai Szemle, 1997. 40. évfolyam 5. szám 322-325. oldal
 • Igehirdetési előkészítő. Szentháromság ünnepe, 2Kor 13,11-13. Lelkipásztor, 1997. 72. évfolyam 5. szám 158. oldal
 • Igehirdetési előkészítő. Szentháromság ünnepe utáni 6. vasárnap, ApCsel 19,1-7. Lelkipásztor, 1997. 72. évfolyam 6. szám 232. oldal
 • Igehirdetési előkészítő. Szentháromság ünnepe utáni 20. vasárnap, Fil 2,12b-13. Lelkipásztor, 1997. 72. évfolyam 9. szám 351. oldal
 • Igehirdetési előkészítő. Karácsony 2. napja, Lk 2,15-20. Lelkipásztor, 1997. 72. évfolyam 11. szám 437. oldal

1998

 • Szentpétery Péter: Kell-e nekünk húsvét? – A Lüdemann-vita III. rész. Lelkipásztor, 1998. 73. évfolyam 1. szám 2-5. oldal
 • Igehirdetési előkészítő. Hatvanad vasárnap, Lk 8,4-15. Lelkipásztor, 1998. 73. évfolyam 1. szám 38. oldal
 • Igehirdetési előkészítő. Húsvét utáni első vasárnap, Jn 20,19-29. Lelkipásztor, 1998. 73. évfolyam 3. szám 118-119. oldal
 • Szentpétery Péter: Utóhang – Lüdemann búcsúja a kereszténységtől. Lelkipásztor, 1998. 73. évfolyam 6. szám 228-229. oldal
 • Igehirdetési előkészítő. Szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnap, Mk 7,31-37. Lelkipásztor, 1998. 73. évfolyam 7-8. szám 318. oldal
 • Igehirdetés előkészítő. Karácsony utáni vasárnap, Gal 4, 1-7. Lelkipásztor, 1998. 73. évfolyam 12. szám 476-477. oldal

1999

 • Szentpétery Péter: „Mi az igazság?” Tényekről, véleményekről és titkokról a teológiában. Lelkipásztor melléklet, 1999. 74. évfolyam 2. szám 14-17. oldal
 • A kétezredik esztendő – Végítélet vagy jubileum? Ökumenikus Tanulmányi Füzetek összefoglalása (13., 2., 4., 12.) II., Ökumenikus Tanulmányi Központ. Budapest, 1999.
 • Igehirdetési előkészítő. Böjt 3. vasárnapja, Ef 5,1-9. Lelkipásztor, 1999. 74. évfolyam 3. szám 113-114. oldal
 • Igehirdetési előkészítő. Szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnap, 2Kor 3,4-9. Lelkipásztor, 1999. 74. évfolyam 7-8. szám 311-312. oldal
 • Igehirdetési előkészítő. Karácsony 2. napja, Jn 13,34-35. Lelkipásztor, 1999. 74. évfolyam 12. szám 473-474. oldal

2000

 • Igehirdetési előkészítő. Mennybemenetel ünnepe, Jn 20,16-18. Lelkipásztor, 2000. 75. évfolyam 5. szám 198-199. oldal

2001

 • Igehirdetési előkészítő. Hatvanad vasárnap, Zsid 4,12-13. Lelkipásztor, 2001. 76. évfolyam 2. szám 77-78. oldal
 • Szentpétery, Péter: Überlegungen zum ersten Gebot im Blick auf den heutigen religiösen Pluralismus. In: Juraj Bándy (Red.): Dekalog no prahu 21. storacia. Bratislava 2001. 71-78. oldal
 • Közreműködés: Vallás és politika a 21. század elején. Ökumenikus Tanulmányi Füzetek, 2001. 17. szám
 • Szentpétery Péter: Az első parancsolat és a mai vallási pluralizmus. Lelkipásztor, 2001. 76. évfolyam 7-8. szám 244-246. oldal
 • Szentpétery Péter: „Alkotásaink értelmes vizsgálata”. Theologiai Szemle, 2001. 44. évfolyam 2. szám 76-84. oldal
 • Szentpétery Péter - Szentpétery Marianne: Élő kapcsolat a gyülekezetek szintjén is – Beszélgetés Odd Bondevik norvég vezető püspökkel. Lelkipásztor, 2001. 76. évfolyam 11. szám 410-411. oldal
 • Szentpétery Péter: Evangélikus gondolatok a Dominus Iesus-nyilatkozatról – megigazulás-nyilatkozat (és pápai bocsánatkérés) után. Kultúra és Közösség, 2001. IV. szám 29-35. oldal

2002

 • Szentpétery Péter: Szabadegyház/szabad egyház. Misszió, 2002. 3. szám 15. oldal
 • Szentpétery Péter: Bioetika – néhány szó az újabb fejleményekről. Lelkipásztor, 2002. 77. évfolyam 8-9. szám 327-329. oldal
 • Szentpétery Péter: A természet IQ-ja. Lehet-e egy Krisna-hívő – vagy bárki – darwinista? Theologiai Szemle, 2002. 45. évfolyam 4. szám 220-226. oldal
 • Szentpétery Péter: Négy meglepő találkozás a Bibliában. Misszió, 2002. 3. szám 14-15. oldal

2003

 • Szentpétery Péter: A szenvedésnek csak a vége ad(hat) értelmet – Paul Ricoeur ürügyén. Korunk, 2003. 7. szám 19-22. oldal
 • Szentpétery Péter: A Szentírás a feltámadásról. Misszió, 2003. 2. szám 16-17. oldal

2004

 • Közreműködés: Mission in Context. Transformation, Reconciliation, Empowerment – An LWF Contribution to the Understanding and Practice of Mission, Lutheran World Federation, Geneve 2004  61 oldal.
 • Szentpétery Péter: „Alkotásainak értelmes vizsgálata. Teológiáról és természettudományról – némileg másképp. In: Tasi István (Szerk.): A tudomány felfedezi Istent. Intelligens tervezés – az evolúcióelmélet új riválisa. Aeternitas Irodalmi Műhely, Felsőörs, 2004 173-194. oldal (rövidített változat)

2005

 • Kodácsy Tamás: Teológusok a kezdetekről - Beszélgetés Szentpétery Péterrel és Szűcs Ferenccel. Lelkipásztor, 2005. 80. évfolyam 3. szám 94-96. oldal

2006

 • Szentpétery Péter: A Követés – az evangélikusság radikális kritikája? Lelkipásztor, 2006. 81. évfolyam 12. szám 442-447. oldal
 • Közreműködés: Evangelisch evangelisieren – Perspektiven für Kirchen in Europa. Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa, Berlin, 2006. 29 oldal
 • Kodácsy Tamás: Teológusok a kezdetekről – Beszélgetés Szentpétery Péterrel és Szűcs Ferenccel. Confessio, 2006. évfolyam 4. szám 111-115. oldal

2007

 • Szentpétery Péter: Dietrich Bonhoeffer: Mózes halála. Lelkipásztor, 2007. 82. évfolyam 1. szám 16. oldal
 • Igehirdetési előkészítő. Vízkereszt ünnepe, Mt 2,1-12. Lelkipásztor 2007. 82. évfolyam 1. sz. 23-25. oldal
 • Szentpétery Péter: Valóban minőségi ugrást az ökumenében. In: Semper reformanda. Dr. Harmati Béla püspök köszöntése. Budapest, 2007. 93-95. oldal
 • Szentpétery, Péter: Ist die „Nachfolge” eine radikale Kritik des Luthertums? In: Bonhoeffer und Luther. VELKD, Hannover, 2007. 155-166. oldal
 • Szentpétery Péter: Ökumenikus témák 2007. Lelkipásztor, 2007. 82. évfolyam 2. szám 63. oldal

2008

 • Szentpétery Péter: Valóban feltámadt. Jézus feltámadásának racionális magyarázatairól. In: Béres Tamás – Orosz Gábor Viktor (Szerk.) Krisztusra tekintve hittel és reménnyel. Reuss András 70. születésnapjára. Luther Kiadó, Bp., 2008. 130-137. oldal.
 • Szentpétery Péter: Hungary - History and Some Basic Data
  • Churches and Religions in Hungary
  • Churches in Hungary – History, Ecumenism and Challenges – with Special Respect to the Lutheran Church  (Joensuun Yliopisto 2008 – megjelenés előtt)
 • Szentpétery Péter: Omnia sunt facta per ipsum. Darwin hatása a teremtéshitre – teológiai és emberi kérdések. EHE támogatásával, 2008. 550 oldal

 


 

2009

 • Szentpétery Péter: Kétszáz éve született Charles Darwin, százötven éve jelent meg fő műve. II. Teológiai problémák, válaszok és "összeegyeztetés". KERESZTYÉN IGAZSÁG 84, 11-18. oldal, 2009
 • Szentpétery Péter: Kétszáz éve született Charles Darwin, százötven éve jelent meg fő műve. I. Előzményei és élete. KERESZTYÉN IGAZSÁG 82, 22-26. oldal, 2009
 • Szentpétery Péter: Bocsánat, Mr.Darwin. A Darwin-évhez. THEOLOGIAI SZEMLE 52, 90-95. oldal, 2009
 • Szentpétery Péter: Az idő nem teremtő: Boda László: A programmozott evolúció 1. Az ember megjelenéséig. THEOLOGIAI SZEMLE 52, 125-127. oldal, 2009
 • Szentpétery Péter: A teremtéshit és az eredetelméletek viszonya. LELKIPÁSZTOR 82, 41-42. oldal, 2009

 2010

 • Szentpétery Péter: Yhteiskunta, kirkot ja haasteet Unkarissa ensimmäisen maailmansodan jälkeen: luterilainen näkökulma: Society, Churches and Challenges in the Post I World War Hungary. ORTODOKSIA 51, 213-235. oldal, 2010
 • Szentpétery Péter: Nem félek Darwintól, de fájdalmasan érint. Miért nem fogadják el sokan Darwin munkásságát és az arra épülő világmodellt? CREDO-EVANGÉLIKUS MŰHELY XV, 31-39. oldal, 2010
 • Szentpétery Péter: Néhány megjegyzés az LVSZ Isten, Teremtés, klímaváltozás című tan- és vitaanyagához. LELKIPÁSZTOR 83, 266-267. oldal, 2010
 • Szentpétery Péter: Kétszáz(egy) éve született Darwin, százötven(egy) éve jelent meg fő műve. III. Teremtés, idő és ember. KERESZTYÉN IGAZSÁG 83, 13-20. oldal, 2010
 • Szentpétery Péter: Az idő az embernek sem teremtője. Boda László: Programmozott evolúció és teremtés 2.: Az ember származása és kiemelt szerepe a világban. Hit és tudomány. THEOLOGIAI SZEMLE 53, 123-125. oldal, 2010

 2011

 • Szentpétery Péter: Theology of Religions, Religious Studies and the Dialogue of Religions. In: Hoppál K Bulcsú (szerk.): New Movements in Religion. Theories and Trends. 10th Conference of the European Association for the Study of Religions (EASR). Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2011.09.18-2011.09.22., Budapest, 231-232. oldal
 • Szentpétery Péter: Konkrétan az egység felé (?) Die Einheit der Kirche in der ökumenischen Diskussion.: Zielvorstellungen kirchlicher Einheit im katholisch-evangelischen Dialog. Lit-Verlag, Berlin, 2008. THEOLOGIAI SZEMLE 54, 254-256. oldal, 2011
 • Szentpétery Péter: Konkrétan az egység felé (?) Die Einheit der Kirche in der ökumenischen Diskussion.: Zielvorstellungen kirchlicher Einheit im katholisch-evangelischen Dialog. Lit-Verlag, Berlin, 2008. TEOLÓGIA XLV, 263-264. oldal, 2011
 • Szentpétery Péter: Darwin, darwinizmus, keresztény emberkép. - Miért vitatják egyesek az embernek az állatvilágból való származását? VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE VII, 11-27. oldal, 2011
 • Szentpétery Péter: Böjt 6. vasárnapja, Fil 2,1-4. LELKIPÁSZTOR 84, 115-116. oldal, 2011

 2012

 • Szentpétery Péter, Szalai András: Világethosz, párbeszéd, egyezkedő szó.: Széles távlatok és szűk korlátok. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE VIII, 9-25. oldal, 2012
 • Szentpétery Péter: Trónfosztás - vagy csak behunyt szemmel a trón előtt?: Hozzászólás Brendel Mátyás A nagy trónfosztás című írásához. MAGYAR TUDOMÁNY 173, 1248-1251. oldal, 2012
 • Szentpétery Péter: Prőhle Károly (1911-2005). VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE VIII, 145-158. oldal, 2012
 • Szentpétery Péter: Konkrétan az egység felé(?) Koslowski Jutta: Die Einheit der Kirche in der ökumenischen Diskussion.: Zielvorstellungen kirchlicher Einheit im katholisch-evangelischen Dialog. Lit-Verlag, Berlin, 2008. ÖKUMENÉ XIX, 5-9. oldal, 2012
 • Szentpétery Péter: Konkrétan az egység felé(?) Koslowski Jutta: Die Einheit der Kirche in der ökumenischen Diskussion.: Zielvorstellungen kirchlicher Einheit im katholisch-evangelischen Dialog. Lit-Verlag, Berlin, 2008. LELKIPÁSZTOR 87, 264-267. oldal,  2012
 • Szentpétery Péter: Heilung der Erinnerungen: Zeichen und Versuche in den Kirchen Ungarns. In: P De Mey, A Pierce, O Schuegraf (szerk.): Mission und Einheit. Gemeinsames Zeugnis getrennter Kirchen?: Mission and Unity. Common Wittness of Separated Churches?. Konferencia helye, ideje: Belgrad, Szerbia, 2010.08.26-2010.08.31. Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt, 271-282. oldal, 2012
 • Szentpétery Péter: Az Európai Unió története, szervezete és "Európa lelke". ÖKUMENIKUS TANULMÁNYI FÜZETEK 23, 78-92. oldal, 2012

 2013

 • Szentpétery Péter, Szalai András: Világethosz, párbeszéd, egyezkedő szó, széles távlatok és szűk korlátok. THEOLOGIAI SZEMLE LVI, 212-219. oldal, 2013
 • Szentpétery Péter: Igehirdetés az evangélikusoknál. In: Raátz J, Tóth E (szerk.): Az egyházi retorika: "A retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában" konferencia előadásai és a tizenegyedik országos Kossuth-szónokverseny beszédei. 240 p.
  Konferencia helye, ideje: Magyarország, 2012.10.09-2012.10.10. Budapest, ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, 35-43. oldal, 2013
 • Szentpétery Péter: Dietrich Bonhoeffer és a mai vallási pluralizmus. In: Kovács Ábrahám (szerk.): Vallási pluralizmus, vallásközi párbeszéd és kortárs ideológiák: Magyar protestáns teológiai kitekintések. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2011.08.22 Budapest, Kálvin Kiadó, 15-34. oldal, 2013

2014

 • Szentpétery Péter: Új ateisták - régi-új ateizmus. Világethosz, vallás, vitakultúra. In: Szabó Lajos (szerk.): Teológia és kultúra. Luther Kiadó, Budapest, 91-103. oldal, 2014
 • Szentpétery Péter: Dawkins mutatványa: Igehirdetés, vállveregetés, tervezetlenség. Korunk XXV:(5), Kolozsvár, 86-95. oldal, 2014.

KÖNYVISMERTETÉSEK

 

 • Frederick Neumann: Gesetz und Gnade sind eins. Der Römerbrief des Apostels Paulus. Lelkipásztor, 1998. 73. évfolyam 7-8. szám 301-302. oldal
 • Frederick Neumann: A törvény és a kegyelem ugyanaz. Theologiai Szemle, 1998. 41. évfolyam 5. szám 321. oldal
 • Gerardus van der Leeuw: A vallás fenomenológiája. Credo, 2001. 3-4. szám 152-154. oldal
 • Tóth Károly: A múltban a jövőért – Válogatás az 1985-2000 közötti igehirdetésekből, cikkekből és előadásokból. Lelkipásztor, 2002. 77. évfolyam 2. szám 70-71. oldal
 • Reformáció és katolicizmus – Ünnepi kiadvány Gottfried Maron professzor 75. születésnapjára. Lelkipásztor, 2004. 79. évfolyam 8-9. szám 323-325. oldal
 • Reformáció és katolicizmus – Ünnepi kiadvány Gottfried Maron professzor 75. születésnapjára. Theologiai Szemle, 2004. 47. évfolyam 1. szám 55-56. oldal
 • Bibliai gyökerű magyar szólásmondások. Confessio, 2005. 1. szám 124-125. oldal
 • Peter Torok: Hungarian Religion Directory 2004. [Török Péter: Magyarországi valláskalauz 2004] Religion and Society in Central and Eastern Europe Reviews Volume 1, 2005

 


FORDÍTÁSOK

a) Folyóiratokban

 • Marc Lienhard: A reformáció, a protestantizmus és Európa. Lelkipásztor, 1995. 70. évfolyam 4. szám 137-140. oldal
 • Reinhard Frieling: Ökumenikus perspektívák ma. Theologiai Szemle, 1996. 39. évfolyam 3. szám 140-145. oldal
 • Az egyház és a tömegkommunikációs eszközök. Részletek az Egyházak Világtanácsa IV., uppsalai nagygyűlésének (1968) nyilatkozatából. Ökumenikus Tanulmányi Füzetek, 1996. 14. szám 53. oldal
 • Fritz Westphal: Értékek, hatalom és információs társadalom. Lelkipásztor, 1997. 72. évfolyam 6. szám 202-204. oldal
 • Lukas Vischer: Az ökumenikus gondolkodásnak teológiai fordulatra van szüksége. Theologiai Szemle, 1997. 40. évfolyam 1. szám 16-20. oldal
 • Wanda Deifelt: Metanoia. Lelkipásztor, 1999. 74. évfolyam 3. szám 91-92. oldal
 • Kosuke Kojama: A reménységben örvendezzetek. Lelkipásztor, 1999. 74. évfolyam 3. szám 92-94. oldal
 • Anasztasziosz: Anamnézis. Lelkipásztor, 1999. 74. évfolyam 3. szám 94-96. oldal
 • Wanda Deifelt: Metanoia. Theologiai Szemle, 1999. 42. évfolyam 3. szám 175-176. oldal
 • Kosuke Kojama: A reménységben örvendezzetek. Theologiai Szemle, 1999. 42. évfolyam 3. szám 176-177. oldal
 • Anasztasziosz: Anamnézis. Theologiai Szemle, 1999. 42. évfolyam 3. szám 177-179. oldal
 • Az Egyházak Világtanácsa elnökeinek 1999. évi pünkösdi üzenete. Theologiai Szemle, 1999. 42. évfolyam 3. szám 186. oldal
 • Vélemények a 2000. év Nagy Jubileumát meghirdető pápai bulláról – A bensheimi Felekezettudományi Intézet 22/98. sz. sajtóközleménye. Theologiai Szemle, 1999. 42. évfolyam 4. szám 247. oldal
 • Vélemények a 2000. év Nagy Jubileumát meghirdető pápai bulláról – Interjú Ishmael Nokoval, az LVSZ főtitkárával az ökumené jelenlegi kérdéseiről. Theologiai Szemle, 1999. 42. évfolyam 4. szám 248. oldal
 • Konferencia a balkáni válságról és egyházakról. Theologiai Szemle, 1999. 42. évfolyam 4. szám 249. oldal
 • Claus-Jürgen Roepke: A három nagy egyház nyilatkozatai 2000-ben az ökumenéről. Lelkipásztor, 2002. 77. évfolyam 1. szám 17-23. oldal
 • Klaus Wollenweber: Az ökumenikus Charta és az Európai Unió. Lelkipásztor, 2003. 78. évfolyam 6. szám 219-223. oldal
 • Klaus Wollenweber: Az ökumenikus Charta és az Európai Unió. Theologiai Szemle, 2003. 46. évfolyam 3. szám 165-168. oldal
 • Rüdiger Noll: Az Egyházak és az Európai Unió. Ökumenikus Tanulmányi Füzetek, 2003. 18. szám 17-22. oldal

b) Önálló kiadványok(ban)

 • Reinhard Junker: Ádámtól származik az ember? Evangéliumi Kiadó, Budapest, 1997. 40 oldal
 • Stefan Drüeke: Utazás a dinoszauruszok korába. Evangéliumi Kiadó, Budapest, 1997. 103 oldal
 • Lothar Gassmann: Jehova Tanúi. Evangéliumi Kiadó, Budapest, 1998. 232 oldal
 • Levelek Európának – Nemzetközi vándorkiállítás Melanchthon Fülöp születésének 500. évfordulója alkalmából. Magyarországi Evangélikus Egyház, Budapest, 1999 62 oldal
 • Apostolok Cselekedetei szempontjai az egyház és állam viszonyáról. In: Walter E. Pilgrim: Kényelmetlen szomszédok? Ökumenikus Tanulmányi Füzetek, Ökumenikus Tanulmányi Központ. Budapest, 2006. 20. szám 97-106. oldal

 


LEKTORÁLÁS, FORDÍTÁS ÁTDOLGOZÁSA, VEZETÉSE

 

 • Dietrich Bonhoeffer: Követés. 1. kiadás, Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, Budapest, 1996. Átdolgozta, lektorálta és az eredetivel egybevetette: Szentpétery Péter
 • Szalai András: Más Jézus, más lélek, más evangélium. Harmat Kiadó, Budapest, 1998 (Szűcs Ferenccel)
 • Hans Ruedi Weber: Engem olvas a könyv. Bibliaiskolai vezetők kézikönyve. Magyar Bibliatársulat, Budapest, 2000. Jegyzetek is. 98 oldal
 • Michael Nüchtern: Bioetikai konfliktusok I. Lelkipásztor, 2002. 77. évfolyam 6. szám 225-227. oldal
 • Michael Nüchtern: Bioetikai konfliktusok II. Lelkipásztor, 2002. 77. évfolyam 7. szám 258-260. oldal
 • Reinhard Hempelmann: Nem e világból valók vagyunk. Lelkipásztor, 2004. 79. évfolyam 2. szám 49-54. oldal
 • Misszió a jelen kontextusában: átalakulás, megbékélés, megbízatás – Az LVSZ tanulmánya a misszió értelmezéséhez és gyakorlatához. Lelkipásztor, 2005. 80. évfolyam 3. szám 85-88. oldal
 • Lutz Lehmhöffer: 50 éves a „berni csoda”. Lelkipásztor, 2005. 80. évfolyam 7. szám 263-265. oldal
 • Luther Márton, a reformátor. Vándorkiállítás. Kiállításvezető. Luther Kiadó, Budapest, 2006
 • Elsüllyed az ökumené hajója? – Interjú Hilarion (Alfejev) püspökkel. Lelkipásztor, 2007. 82. évfolyam 7. szám 266-269. oldal
 • Dietrich Bonhoeffer: Követés. 2. javított kiadás, Luther Kiadó, Budapest, 2007. Átdolgozta, lektorálta, jegyzetekkel ellátta és az előszót írta: Szentpétery Péter
 • Eberhard Bethge: Dietrich Bonhoeffer. Rowohl Taschenbuch-Verlag, 2006. Átdolgozás, lektorálás, jegyzetekkel ellátás 2006-2007-ben. Várható megjelenés 2008 végén.
 • Rowan Williams: Keresztény identitás és vallásos pluralizmus. - Anna May Chain: reflexió. - Egy protestáns misszionárius reflexiói. Theologiai Szemle 2007. 50. évfolyam 2. szám 112-118. oldal
 • Johannes Rau: A Biblia és a politikus. Ökumenikus Tanulmányi Központ, Budapest, 2008. 152 oldal
 • Teuvo Laitila: Multikulturalizmus és az iszlám Finnországban – megfigyelések. Lelkipásztor 2008. 83. évfolyam 5. szám 178-181. oldal
 • Michael Utsch: Betiltják a szcientológiát? Lelkipásztor 83. évfolyam 8/9. szám 303-305. oldal