2003

  • Szentpétery Péter: A szenvedésnek csak a vége ad(hat) értelmet – Paul Ricoeur ürügyén. Korunk, 2003. 7. szám 19-22. oldal
  • Szentpétery Péter: A Szentírás a feltámadásról. Misszió, 2003. 2. szám 16-17. oldal