2006

  • Szentpétery Péter: A Követés – az evangélikusság radikális kritikája? Lelkipásztor, 2006. 81. évfolyam 12. szám 442-447. oldal
  • Közreműködés: Evangelisch evangelisieren – Perspektiven für Kirchen in Europa. Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa, Berlin, 2006. 29 oldal
  • Kodácsy Tamás: Teológusok a kezdetekről – Beszélgetés Szentpétery Péterrel és Szűcs Ferenccel. Confessio, 2006. évfolyam 4. szám 111-115. oldal