2008

  • Szentpétery Péter: Valóban feltámadt. Jézus feltámadásának racionális magyarázatairól. In: Béres Tamás – Orosz Gábor Viktor (Szerk.) Krisztusra tekintve hittel és reménnyel. Reuss András 70. születésnapjára. Luther Kiadó, Bp., 2008. 130-137. oldal.
  • Szentpétery Péter: Hungary - History and Some Basic Data
    • Churches and Religions in Hungary
    • Churches in Hungary – History, Ecumenism and Challenges – with Special Respect to the Lutheran Church  (Joensuun Yliopisto 2008 – megjelenés előtt)
  • Szentpétery Péter: Omnia sunt facta per ipsum. Darwin hatása a teremtéshitre – teológiai és emberi kérdések. EHE támogatásával, 2008. 550 oldal