2009

  • Szentpétery Péter: Kétszáz éve született Charles Darwin, százötven éve jelent meg fő műve. II. Teológiai problémák, válaszok és "összeegyeztetés". KERESZTYÉN IGAZSÁG 84, 11-18. oldal, 2009
  • Szentpétery Péter: Kétszáz éve született Charles Darwin, százötven éve jelent meg fő műve. I. Előzményei és élete. KERESZTYÉN IGAZSÁG 82, 22-26. oldal, 2009
  • Szentpétery Péter: Bocsánat, Mr.Darwin. A Darwin-évhez. THEOLOGIAI SZEMLE 52, 90-95. oldal, 2009
  • Szentpétery Péter: Az idő nem teremtő: Boda László: A programmozott evolúció 1. Az ember megjelenéséig. THEOLOGIAI SZEMLE 52, 125-127. oldal, 2009
  • Szentpétery Péter: A teremtéshit és az eredetelméletek viszonya. LELKIPÁSZTOR 82, 41-42. oldal, 2009