2013

  • Szentpétery Péter, Szalai András: Világethosz, párbeszéd, egyezkedő szó, széles távlatok és szűk korlátok. THEOLOGIAI SZEMLE LVI, 212-219. oldal, 2013
  • Szentpétery Péter: Igehirdetés az evangélikusoknál. In: Raátz J, Tóth E (szerk.): Az egyházi retorika: "A retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában" konferencia előadásai és a tizenegyedik országos Kossuth-szónokverseny beszédei. 240 p.
    Konferencia helye, ideje: Magyarország, 2012.10.09-2012.10.10. Budapest, ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, 35-43. oldal, 2013
  • Szentpétery Péter: Dietrich Bonhoeffer és a mai vallási pluralizmus. In: Kovács Ábrahám (szerk.): Vallási pluralizmus, vallásközi párbeszéd és kortárs ideológiák: Magyar protestáns teológiai kitekintések. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2011.08.22 Budapest, Kálvin Kiadó, 15-34. oldal, 2013