2014

  • Szentpétery Péter: Új ateisták - régi-új ateizmus. Világethosz, vallás, vitakultúra. In: Szabó Lajos (szerk.): Teológia és kultúra. Luther Kiadó, Budapest, 91-103. oldal, 2014
  • Szentpétery Péter: Dawkins mutatványa: Igehirdetés, vállveregetés, tervezetlenség. Korunk XXV:(5), Kolozsvár, 86-95. oldal, 2014.