KÖNYVISMERTETÉSEK

 

  • Frederick Neumann: Gesetz und Gnade sind eins. Der Römerbrief des Apostels Paulus. Lelkipásztor, 1998. 73. évfolyam 7-8. szám 301-302. oldal
  • Frederick Neumann: A törvény és a kegyelem ugyanaz. Theologiai Szemle, 1998. 41. évfolyam 5. szám 321. oldal
  • Gerardus van der Leeuw: A vallás fenomenológiája. Credo, 2001. 3-4. szám 152-154. oldal
  • Tóth Károly: A múltban a jövőért – Válogatás az 1985-2000 közötti igehirdetésekből, cikkekből és előadásokból. Lelkipásztor, 2002. 77. évfolyam 2. szám 70-71. oldal
  • Reformáció és katolicizmus – Ünnepi kiadvány Gottfried Maron professzor 75. születésnapjára. Lelkipásztor, 2004. 79. évfolyam 8-9. szám 323-325. oldal
  • Reformáció és katolicizmus – Ünnepi kiadvány Gottfried Maron professzor 75. születésnapjára. Theologiai Szemle, 2004. 47. évfolyam 1. szám 55-56. oldal
  • Bibliai gyökerű magyar szólásmondások. Confessio, 2005. 1. szám 124-125. oldal
  • Peter Torok: Hungarian Religion Directory 2004. [Török Péter: Magyarországi valláskalauz 2004] Religion and Society in Central and Eastern Europe Reviews Volume 1, 2005