LEKTORÁLÁS, FORDÍTÁS ÁTDOLGOZÁSA, VEZETÉSE

 

 • Dietrich Bonhoeffer: Követés. 1. kiadás, Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, Budapest, 1996. Átdolgozta, lektorálta és az eredetivel egybevetette: Szentpétery Péter
 • Szalai András: Más Jézus, más lélek, más evangélium. Harmat Kiadó, Budapest, 1998 (Szűcs Ferenccel)
 • Hans Ruedi Weber: Engem olvas a könyv. Bibliaiskolai vezetők kézikönyve. Magyar Bibliatársulat, Budapest, 2000. Jegyzetek is. 98 oldal
 • Michael Nüchtern: Bioetikai konfliktusok I. Lelkipásztor, 2002. 77. évfolyam 6. szám 225-227. oldal
 • Michael Nüchtern: Bioetikai konfliktusok II. Lelkipásztor, 2002. 77. évfolyam 7. szám 258-260. oldal
 • Reinhard Hempelmann: Nem e világból valók vagyunk. Lelkipásztor, 2004. 79. évfolyam 2. szám 49-54. oldal
 • Misszió a jelen kontextusában: átalakulás, megbékélés, megbízatás – Az LVSZ tanulmánya a misszió értelmezéséhez és gyakorlatához. Lelkipásztor, 2005. 80. évfolyam 3. szám 85-88. oldal
 • Lutz Lehmhöffer: 50 éves a „berni csoda”. Lelkipásztor, 2005. 80. évfolyam 7. szám 263-265. oldal
 • Luther Márton, a reformátor. Vándorkiállítás. Kiállításvezető. Luther Kiadó, Budapest, 2006
 • Elsüllyed az ökumené hajója? – Interjú Hilarion (Alfejev) püspökkel. Lelkipásztor, 2007. 82. évfolyam 7. szám 266-269. oldal
 • Dietrich Bonhoeffer: Követés. 2. javított kiadás, Luther Kiadó, Budapest, 2007. Átdolgozta, lektorálta, jegyzetekkel ellátta és az előszót írta: Szentpétery Péter
 • Eberhard Bethge: Dietrich Bonhoeffer. Rowohl Taschenbuch-Verlag, 2006. Átdolgozás, lektorálás, jegyzetekkel ellátás 2006-2007-ben. Várható megjelenés 2008 végén.
 • Rowan Williams: Keresztény identitás és vallásos pluralizmus. - Anna May Chain: reflexió. - Egy protestáns misszionárius reflexiói. Theologiai Szemle 2007. 50. évfolyam 2. szám 112-118. oldal
 • Johannes Rau: A Biblia és a politikus. Ökumenikus Tanulmányi Központ, Budapest, 2008. 152 oldal
 • Teuvo Laitila: Multikulturalizmus és az iszlám Finnországban – megfigyelések. Lelkipásztor 2008. 83. évfolyam 5. szám 178-181. oldal
 • Michael Utsch: Betiltják a szcientológiát? Lelkipásztor 83. évfolyam 8/9. szám 303-305. oldal