1996

  • Szentpétery Péter: Fenyegető tudományos adatok. Ökumenikus Tanulmányi Füzetek, 1996. 13. szám 29-34. oldal
  • Szentpétery Péter – Korányi András: Néhány szó Teológiai Akadémiánk 1945 utáni tiszteletbeli doktorairól. Lelkipásztor, 1996. 71. évfolyam 12. szám 431-433. oldal
  • Szentpétery Péter: Újra a húsvéti vitáról. In: Tanítványok. Tanítványai köszöntik a 85 éves Prőhle Károly professzort… Evangélikus Teológia Akadémia, Budapest, 1996. 128-137. oldal
  • Szentpétery Péter: Hol a határ? – Egyház, szekta, kultusz, álvallás, valláspótlék. Credo, 1996. 1-2. szám 85-91. oldal
  • Szentpétery Péter: „Hol voltál…?” (Miért nem fogadom el az evolúciót) Iskolakultúra, 1996. 10. szám 102. oldal
  • Minden vallás egyház? – Tájékozódás a mai vallási pluralizmusban. Ökumenikus Tanulmányi Füzetek összefoglalása (2., 4., 9., 12.) I., tankönyvként is. Ökumenikus Tanulmányi Központ. Budapest, 1996.