1997

 • Zsidóság, Kereszténység, Iszlám. Közös etikai tanítások. Ökumenikus Tanulmányi Füzetek, 1997. 15. szám 59-61. oldal
  • Közreműködés a Dobogókőn 1997. szeptember 21-25. napjain tartott A vallásszabadság és új vallási mozgalmak című nemzetközi ökumenikus konferencia anyagának feldolgozásában. Ökumenikus Tanulmányi Füzetek, Ökumenikus Tanulmányi Központ 1997. 16. szám 14-20. oldal
  • Németül és angolul:
   • Religionsfreiheit in Ostmitteleuropa – nach der Wende. Ökumenischer Rat der Kirchen in Ungarn, Budapest, 1998. 14-20.
   • Religious Freedom - in Central and Eastern Europe after the collapse of communism. Ecumenical Council of Churches in Hungary, Budapest, 1998 15-22.
 • Szentpétery Péter: Minőségi ugrást az ökumenében – Gondolatok az EVT Hit és Egyházszervezeti Bizottságának üléséről. Lelkipásztor, 1997. 72. évfolyam 1. szám 20-22. oldal
 • Sánta Anikó – Szentpétery Péter: Az egyházak és a média viszonyáról. Lelkipásztor, 1997. 72. évfolyam 3.szám 95-96. oldal
 • Szentpétery Péter: Kell-e nekünk húsvét? – A Lüdemann-vita I. rész. Lelkipásztor, 1997. 72. évfolyam 11. szám 402-406. oldal
 • Szentpétery Péter: Kell-e nekünk húsvét? – A Lüdemann-vita II. rész. Lelkipásztor, 1997. 72. évfolyam 12. szám 442-445. oldal
 • Szentpétery Péter: Az egyházak és a klímaváltozás. Theologiai Szemle, 1997. 40. évfolyam 5. szám 322-325. oldal
 • Igehirdetési előkészítő. Szentháromság ünnepe, 2Kor 13,11-13. Lelkipásztor, 1997. 72. évfolyam 5. szám 158. oldal
 • Igehirdetési előkészítő. Szentháromság ünnepe utáni 6. vasárnap, ApCsel 19,1-7. Lelkipásztor, 1997. 72. évfolyam 6. szám 232. oldal
 • Igehirdetési előkészítő. Szentháromság ünnepe utáni 20. vasárnap, Fil 2,12b-13. Lelkipásztor, 1997. 72. évfolyam 9. szám 351. oldal
 • Igehirdetési előkészítő. Karácsony 2. napja, Lk 2,15-20. Lelkipásztor, 1997. 72. évfolyam 11. szám 437. oldal