2001

  • Igehirdetési előkészítő. Hatvanad vasárnap, Zsid 4,12-13. Lelkipásztor, 2001. 76. évfolyam 2. szám 77-78. oldal
  • Szentpétery, Péter: Überlegungen zum ersten Gebot im Blick auf den heutigen religiösen Pluralismus. In: Juraj Bándy (Red.): Dekalog no prahu 21. storacia. Bratislava 2001. 71-78. oldal
  • Közreműködés: Vallás és politika a 21. század elején. Ökumenikus Tanulmányi Füzetek, 2001. 17. szám
  • Szentpétery Péter: Az első parancsolat és a mai vallási pluralizmus. Lelkipásztor, 2001. 76. évfolyam 7-8. szám 244-246. oldal
  • Szentpétery Péter: „Alkotásaink értelmes vizsgálata”. Theologiai Szemle, 2001. 44. évfolyam 2. szám 76-84. oldal
  • Szentpétery Péter - Szentpétery Marianne: Élő kapcsolat a gyülekezetek szintjén is – Beszélgetés Odd Bondevik norvég vezető püspökkel. Lelkipásztor, 2001. 76. évfolyam 11. szám 410-411. oldal
  • Szentpétery Péter: Evangélikus gondolatok a Dominus Iesus-nyilatkozatról – megigazulás-nyilatkozat (és pápai bocsánatkérés) után. Kultúra és Közösség, 2001. IV. szám 29-35. oldal