2002

  • Szentpétery Péter: Szabadegyház/szabad egyház. Misszió, 2002. 3. szám 15. oldal
  • Szentpétery Péter: Bioetika – néhány szó az újabb fejleményekről. Lelkipásztor, 2002. 77. évfolyam 8-9. szám 327-329. oldal
  • Szentpétery Péter: A természet IQ-ja. Lehet-e egy Krisna-hívő – vagy bárki – darwinista? Theologiai Szemle, 2002. 45. évfolyam 4. szám 220-226. oldal
  • Szentpétery Péter: Négy meglepő találkozás a Bibliában. Misszió, 2002. 3. szám 14-15. oldal