A tanszék tanegységeinek elsajátításához, illetve a különböző témák további tanulmányozásához szükséges segédanyagok listája.

A listákon feltüntetett irodalmakon kívül a tananyaghoz/vizsgaanyaghoz tartozik az órán elhangzott további szóbeli információk, illetve az e-mailben kiküldött vagy a HÖK-től megvásárolt jegyzet.