A tanszék tanegységeinek elsajátításához, illetve a különböző témák további tanulmányozásához szükséges segédanyagok listája.

A listákon feltüntetett irodalmakon kívül a tananyaghoz/vizsgaanyaghoz tartozik az órán elhangzott további szóbeli információk, illetve az e-mailben kiküldött vagy a HÖK-től megvásárolt jegyzet.


 

 • Szimbolika I (ökumenika):

  • Dominus Iesus nyilatkozat Bp., 2000

  • A katolikus egyház katekizmusa, Bp., 1994

  • Az egyházi törvénykönyv, Bp., 1986

  • Közös Nyilatkozat a megigazulás tanításáról, Bp., 2000

  • II. János Pál: Átlépni a remény küszöbén, Bp, 1993

  • Kamarás István: Júdások vagy Péterek, Egyházfórum kvk., Bp., 1992

  • Mindszenty József: Emlékirataim, Bp., 1989

  • Nanofszky György (szerk.): Kereszténység, katolicizmus, ortodoxia, Bp., 1996

  • Roepke, Claus Jügen: A három nagy egyház nyilatkozatai az ökumenéről, Lelkipásztor, 2002/1

  • Thöle, Reinhard (szerk.): Bevezetés az ortodoxia világába, Bp., 2001

  • Vallás és közösség Kultúra és közösség, 2001/IV 2002/I


 

 • Szimbolika II:

  • Almási Mihály: És továbbment az ő útján nagy örömmel, Szabadegyházak Tanács, Bp., 1976

  • Fekete Péter: Az egyház és a szekta, Kálvin K., Bp., 1993

  • Hagin, Kenneth: Jézus neve.A Szentlélek vezetése, Bibliotéka K., Bp., 1989

  • A kétezredik esztendő: végítélet vagy jubileum? Ökumenikus Tanulmányi Kp., Bp., 1999

  • Minden vallás egyház? Ökumenikus Tanulmányi Kp., Bp., 1995

  • Török István: Dogmatika, Free University Press, Amsterdam, 1985

  • Vischer, Lukas: Az ökumenikus gondolkodásnak teológiai fordulatra van szüksége, In: Theologiai Szemle, 1997/1


 • Vallástörténet:

  • Bellinger, Gerhard J.: Nagy valláskalauz, Bp., 1990 (kritikával)

  • Davies, Brian: Bevezetés a vallásfilozófiába, Bp., 1999

  • Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története I-II-III, Bp., 1994,98, 99

  • Hamilton, Malcolm B.: Vallás, ember, társadalom, Bp. 1998

  • Hésziodosz: Istenek születése/Munkák és napok, Bp, 1974

  • Hinnels, John R.: Perzsa mitológia, Bp., 1992

  • Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája, Bp., 1998

  • Leeuw, Gerardus van der: A vallás fenomenológiája, Bp., 2001

  • MacCana, P.: Kelta mitológia, Bp., 1993


 • Világvallások:

  • A bölcs és a balga, Tibeti buddhista történetek, Palatinus, Bp., 1999

  • Ácsán Szumédhó: Csittavivéka, A csöndes tudat tanítása, Buddhapada Alapítvány, 2000

  • Armstrong, Karen: Isten története, Bp., 1994

  • A vallomás szavai. A korai buddhizmus szerzetesi szabályzata, A Tan Kapuja, Bp., 1999

  • A zen kapui, 101 zen történet, Farkas L. I. kiadó, Bp., 1998

  • Bhagavad Gíta (Ford: Vekerdi József), Terebess Collection, Bp., 1997

  • Eliade, Mircea: Az örök visszatérés mítosza, Európa, Bp., 1998

  • Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története I-II-III, Osiris, Bp., 1994, 1998, 1999

  • Hamar Imre (szerk.): Mítoszok és vallások Kínában, Balassi, Bp., 2000

  • Korán. A Korán világa (ford.: Simon Róbert), Helikon, Bp., 1994

  • Lutzer, Erwin: Krisztus és a többi isten, Lélek és Élet Alapítvány, Bp., 1995

  • Mahatma Gandhi: Az erkölcsiség vallása, Farkas L. I. Kiadó, Bp,1998

  • Küng, Hans: Párbeszéd a buddhizmusról,Palatinus, Bp., 1993

  • Küng, Hans: Párbeszéd a hinduizmussal, Bp., 1995

  • Küng, Hans: Párbeszéd az iszlámról, Bp., 1995

  • Küng, Hans: Párbeszéd a kínai vallásokról, Bp., 2000

  • Puskás Ildikó: Lélek a körforgásban, Balassi, Bp., 2000

  • Reader, Ian: A sintoizmus, Kossuth, Bp., 2000

  • Tábori László: Tao és kereszténység, Farkas L. I. kiadó, Bp., 1998

  • Upanisádok I-II-III, A hindu filozófia szent iratai. A Tan Kapuja jegyzetei, Bp., 1999

 


Vallás- és filozófiatörténeti szigorlat:
A tételek segédanyagai a Vallástörténet és Világvallások tanegységeknél felsoroltakkal azonosak.

Vallástörténeti tételek:

  1. Az egyiptomi vallás

  2. A babiloni vallás

  3. A perzsa vallás

  4. A görög vallás

  5. A római vallás

  6. A germán, kelta és szláv vallás

  7. A finnugor vallások és az ősmagyar vallás

 

Világvallások tételek:

  1. A hinduizmus/bráhmánizmus

  2. A buddhizmus

  3. A kínai vallások

  4. A japán vallás

  5. Az iszlám