• Szimbolika II:

  • Almási Mihály: És továbbment az ő útján nagy örömmel, Szabadegyházak Tanács, Bp., 1976

  • Fekete Péter: Az egyház és a szekta, Kálvin K., Bp., 1993

  • Hagin, Kenneth: Jézus neve.A Szentlélek vezetése, Bibliotéka K., Bp., 1989

  • A kétezredik esztendő: végítélet vagy jubileum? Ökumenikus Tanulmányi Kp., Bp., 1999

  • Minden vallás egyház? Ökumenikus Tanulmányi Kp., Bp., 1995

  • Török István: Dogmatika, Free University Press, Amsterdam, 1985

  • Vischer, Lukas: Az ökumenikus gondolkodásnak teológiai fordulatra van szüksége, In: Theologiai Szemle, 1997/1