• Vallástörténet:

  • Bellinger, Gerhard J.: Nagy valláskalauz, Bp., 1990 (kritikával)

  • Davies, Brian: Bevezetés a vallásfilozófiába, Bp., 1999

  • Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története I-II-III, Bp., 1994,98, 99

  • Hamilton, Malcolm B.: Vallás, ember, társadalom, Bp. 1998

  • Hésziodosz: Istenek születése/Munkák és napok, Bp, 1974

  • Hinnels, John R.: Perzsa mitológia, Bp., 1992

  • Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája, Bp., 1998

  • Leeuw, Gerardus van der: A vallás fenomenológiája, Bp., 2001

  • MacCana, P.: Kelta mitológia, Bp., 1993