• Világvallások:

  • A bölcs és a balga, Tibeti buddhista történetek, Palatinus, Bp., 1999

  • Ácsán Szumédhó: Csittavivéka, A csöndes tudat tanítása, Buddhapada Alapítvány, 2000

  • Armstrong, Karen: Isten története, Bp., 1994

  • A vallomás szavai. A korai buddhizmus szerzetesi szabályzata, A Tan Kapuja, Bp., 1999

  • A zen kapui, 101 zen történet, Farkas L. I. kiadó, Bp., 1998

  • Bhagavad Gíta (Ford: Vekerdi József), Terebess Collection, Bp., 1997

  • Eliade, Mircea: Az örök visszatérés mítosza, Európa, Bp., 1998

  • Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története I-II-III, Osiris, Bp., 1994, 1998, 1999

  • Hamar Imre (szerk.): Mítoszok és vallások Kínában, Balassi, Bp., 2000

  • Korán. A Korán világa (ford.: Simon Róbert), Helikon, Bp., 1994

  • Lutzer, Erwin: Krisztus és a többi isten, Lélek és Élet Alapítvány, Bp., 1995

  • Mahatma Gandhi: Az erkölcsiség vallása, Farkas L. I. Kiadó, Bp,1998

  • Küng, Hans: Párbeszéd a buddhizmusról,Palatinus, Bp., 1993

  • Küng, Hans: Párbeszéd a hinduizmussal, Bp., 1995

  • Küng, Hans: Párbeszéd az iszlámról, Bp., 1995

  • Küng, Hans: Párbeszéd a kínai vallásokról, Bp., 2000

  • Puskás Ildikó: Lélek a körforgásban, Balassi, Bp., 2000

  • Reader, Ian: A sintoizmus, Kossuth, Bp., 2000

  • Tábori László: Tao és kereszténység, Farkas L. I. kiadó, Bp., 1998

  • Upanisádok I-II-III, A hindu filozófia szent iratai. A Tan Kapuja jegyzetei, Bp., 1999