Az egyetem hallgatóinak fegyelmi ügyeiben a Fegyelmi Tanács jár el.

Fegyelmi Tanács (FT) - Fegyelmi Szab. 1.§

Oktatói Tanács által választott oktató tag, elnökoktató
(FT választja az elnökét)

Orosz Gábor Viktor

Oktatói Tanács által választott oktató tag

Varga Gyöngyi

Oktatói Tanács által választott oktató tag

Bódi Emese

Oktatói Tanács által választott oktató tag

Bácskai Károly

hivatalból tag, HÖK - szenior

Jakab Johanna Júlia

hivatalból tag, HÖK képvieslő

Molnár Kata

Oktatói Tanács által választott oktató póttag

Szűcs Kinga

Oktatói Tanács által választott oktató póttag

Korányi András