A hallgatók tantárgybeszámításra és kreditbefogadásra vonatkozó kérelmeinek elbírálását első fokon a Kreditátviteli Bizottság végzi.

Kreditátviteli Bizottság: (KÁB)– SzMR 11. §

rektorhelyettes hivatalból elnök

Béres Tamás

Oktatói Tanács által választott oktató tag

László Virgil

Oktatói Tanács által választott oktató tag

Szentpétery Péter

főtitkár hivatalból tanácskozási joggal titkár,

Borókay Réka