Az Oktatói Tanács az egyetem döntéselőkészítő és közvetlen irányító testülete, amely az intézményre vonatkozó jogszabályokban, valamint az egyetem szabályzataiban meghatározott feladatokat látja el.

Általános javaslattevő és véleményező testület, de a tanulmányi kérdésekben és személyi kérdésekben nem csak joga, hanem kötelessége a véleménynyilvánítás/javaslattétel.

Az Oktatói Tanács tagjai:
Szavazati joggal:

  1. Az egyetem főállású oktatói, kutatói, tanárai.
  2. Az egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló doktoranduszok egy választott képviselője.

Tanácskozási joggal:

  1. főtitkár
  2. eseti jelleggel, meghívás alapján az egyetem nem főállású oktatói, a Professor Emeritus / Emerita címmel rendelkező nyugdíjas egyetemi tanárai, egyetemi magántanárai és címzetes egyetemi oktatói, valamint a kihelyezett tagozatok előadói

 TAGOK A 2019/20-as TANÉVBEN

Béres Tamás, elnök

Bácskai Károly

Balogné Vincze Katalin

Bódi Emese Judit

Csáky-Pallavicini Zsófia

Csepregi Zoltán

Cserháti Márta

Fekete Anikó (gyes)

Finta Gergely

Hafenscher Károly

Kodácsy-Simon Eszter

Korányi András

Kőszeghy Miklós

László Virgil

Orosz Gábor Viktor

PángyánszkyÁgnes

Seresné Busi Etelka

Szabó B. András

Szentpétery Péter

Szűcs Kinga

Varga Gyöngyi

Molnár Lilla (DÖK)