16/2019. (IV.29.) számú határozat pótfelvételi hirdetésről
Az EHE a 2019P felvételi eljárásban az alábbi szakokat hirdeti meg az alábbi kiegészítésekkel:

 • A Teológia osztott MA-n a jelentkezés nyitása előtt, a júliusi felvételi számok ismeretében döntünk arról, hogy melyik specializációt nyitjuk meg a pótfelvételin.
 • A 10 féléves hittanár MA képzésen csak a 6 féléves tanulmányi idejű képzést indítjuk, a KLM végzettségűek is erre tudnak jelentkezni.
 • Szakirányú továbbképzést hirdetjük, amennyiben megkapjuk az indítási engedélyt. Ennek hirdetésével nem is szükséges megvárni a pótfelvételi jelentkezés indulását.
 • Nem hirdetjük: kétszakos osztatlan tanárképzés, kántor BA

Az EHE a 2019P felvételi eljárásban az alábbi szakokat az alábbi munkarenden hirdeti meg:

Képzési szint

SZAK

Képzési idő

Munkarend

Finanszírozási forma

Képzési terület

Önköltség

Alapképzés

Katekéta-lelkipásztori munkatárs

6 félév

esti

Állami ösztöndíjas

hitéleti

 

Önköltséges

115.000

Részismereti képzés

2 félév

esti

Önköltséges

hitéleti

115.000

Osztatlan mesterképzés

Teológia (lelkész)

12 félév

nappali

Állami ösztöndíjas

hitéleti

 

Önköltséges

230.000

Osztott mesterképzés

Teológia

biblikum

4 félév

levelező

Állami ösztöndíjas

hitéleti

 

szociáletika

Önköltséges

190.000

lelkész

Rövid ciklusú tanárképzés

oklevéllel rendelkezőknek

hittanár-nevelő tanár mesterképzés

2 félév

esti

Állami ösztöndíjas

hitéleti

 

4 félév

Önköltséges

190.000

5 félév

10 félév

Csak oklevéllel rendelkezőknek

Szakirányú továbbképzés

Szupervízor diakóniai mentor

4 félév

levelező

Önköltséges

társadalomtudomány

180.000

15/2019. (IV.29.) számú határozat a Juttatási és Térítési Szabályzat módosításáról
A testület egyhangúlag elfogadta a TT-TOT 7/2019. (IV. 24.) számon határozatával elfogadásra javasolt Juttatási és Térítési Szabályzatot.

14/2019. (IV.29.) számú határozat a hallgatói jogokról és kötelezettségekről, valamint hallgatói ügyek eljárásrendjéről szóló szabályzatról
A testület egyhangúlag elfogadta a TT 16/2019. (IV.12.) határozatával elfogadásra javasolt szabályzatot a hallgatói jogokról és kötelezettségekről, valamint hallgatói ügyek eljárásrendjéről.

13/2019. (IV.29.) számú határozat Felvételi Szabályzat elfogadásáról
A testület módosításokkal egyhangúlag elfogadta a megújított és a TT 15/2019. (IV.12.) határozatával elfogadásra javasolt Felvételi Szabályzatot.

12/2019. (IV.29.) számú határozat rektorhelyettes választásról
A testület – 9 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett – 2019. augusztus 1-től 2023. július 31-ig Dr. Béres Tamás egyetemi tanárt választotta meg az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektorhelyettesévé.

11/2019. (IV.8.) számú határozat a Doktori Szabályzat módosításáról
A testület a Doktori Szabályzat módosítására beterjesztett javaslatot módosítás nélkül egyhangúlag elfogadta.

10/2019. (IV.8.) számú határozat az SzMR módosításáról
A testület az SzMR módosítására beterjesztett javaslatot módosítás nélkül egyhangúlag elfogadta.

9/2019. (IV.8.) számú határozat az EHE 2019. évi költségvetéséről
A szenátus az EHE 2019. évi költségvetési tervét – a GB 3/2019. (IV.8.) számú határoztában foglalt javaslatát követően – megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

8/2019. (IV.8.) számú határozat az EHE 2018. évi költségvetés teljesítéséről
A szenátus az EHE 2018. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót – a GB 2/2019. (IV.8.) számú határoztában foglalt javaslatát követően – megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

7/2019. (III.18.) számú határozat a Ráday utcai lakás eladásáról
A testület egyhangúlag hozzájárult ahhoz, hogy egyetem a tulajdonában álló Ráday utcai lakás eladja és annak árából a közelben vegyen egy lakhatásra alkalmas ingatlant.

6/2019. (III.18.) számú határozat szakirányú továbbképzés mintatantervéről
A testület egyhangúlag elfogadta a szupervizor-diakóniai mentor szakirányú továbbképzés mintatantervét. A mintatanterv a határozat mellékletét képezi.

5/2019. (III.18.) számú határozat a rektor választásáról a 2019-2023 ciklusra
A testület titkos szavazáson – az OT 1/2019. (III.13.) számú határozatában foglalt javaslatát követően – 8 igen, 1 tartózkodás mellett Dr. Csepregi Zoltán egyetemi tanárt megválasztotta az Evangélikus Hittudományi egyetem rektorának a 2019-2023 közötti időszakra.
A szenátus a határozatot jóváhagyásra felterjeszti az Országos Presbitériumnak.

4/2019. (III.18.) számú határozat adjunktusi munkakör létrehozásáról és a munkakör betöltéséről
A szenátus – az OT 2/2019. (III.13.) számú határozatában tett javaslata alapján –egyhangúlag döntött arról, hogy létrehoz egy adjunktusi munkakört a Gyakorlati Teológia Tanszéken, amely munkakörbe Dr. Szabó B. András oktatót választja meg 2019. április 1-től 2023. január 31-ig.

3/2019. (I.14.) számú határozat a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosításáról
A testület egyhangúlag hozott határozatával – a TT 41/2018. (XII.18.) határozatában adott javaslatára – döntött a TVSZ 53. § (8) bekezdésének módosításáról az alábbiak szerint:
„Az ismétlő- vagy utóvizsgára leghamarabb a vizsgát követő napon kerülhet sor.”

2/2019. (I.14.) számú határozat a Képzési Programról
A testület egyhangúlag elfogadta 30/2016. (VIII.31.) számú szenátusi határozattal elfogadott Képzési Program módosítását.

1/2019. (I.14.) számú határozat a könyvtár 2018. évi tevékenységéről
A szenátus egyhangúlag elfogadta az EHE könyvtára 2018. évi működéséről szóló beszámolót.


55/2018. (XII.17.) számú határozat a 2019/20-as tanév rendjéről

A testület egyhangúlag elfogadta a 2019/20-as tanév rendjét. (mellékelve)
Főbb dátumok:
Tanévnyitó: 2019. szeptember 6. (péntek)
Tanévzáró: 2020. június 26. (péntek)
Őszi félév szorgalmi időszak: 2019.09.09 - 12.13.
Őszi félév vizsgaidőszak: 2018.12.16 - 2020.01.24.
Tavaszi félév szorgalmi időszak: 2020.02.03 - 05.08.
Tavaszi félév vizsgaidőszak: 2020.05.11 - 2020.06.19.

54/2018. (XII.17.) számú határozat szakfelelős választásáról
A testület – az OT 36/2018. (XII.10.) számú határozatában tett javaslata alapján – 9 igen, 1 tartózkodás mellett megválasztotta Dr. Joób Mátét a szupervizor diakóniai mentor szakirányú továbbképzés szakfelelősévé.

53/2018. (XII.17.) számú határozat specializáció-felelős választásáról
A testület– az OT 35/2018. (XII.10.) számú határozatában tett javaslata alapján – egyhangúlag megerősítette Dr. Orosz Gábor Viktort a Teológia osztott mesterképzés szociáletika specializáció felelősi posztján.

52/2018. (XII.17.) számú határozat specializáció-felelős választásáról
A testület – az OT 34/2018. (XII.10.) számú határozatában tett javaslata alapján – 9 igen, 1 nem szavazat mellett megválasztotta Csepreginé Dr. Cserháti Mártát a Teológia osztott mesterképzés biblikum specializációjának felelősévé.

51/2018. (XII.17.) számú határozat specializáció-felelős választásáról
A testület – az OT 33/2018. (XII.10.) számú határozatában tett javaslata alapján – 9 igen, 1 nem szavazat mellett megválasztotta Dr. Pángyánszky Ágnest a Teológia osztott mesterképzés lelkész specializációjának felelősévé.

50/2018. (XI.5.) számú határozat Minőségbiztosítási Program elfogadásáról
A testület a 2018/19-es Minőségfejlesztési Programot a Minőségbiztosítási Bizottság 2/2018. (XI.5.) MB számon tett javaslata alapján egyhangúlag elfogadta.

49/2018. (XI.5.) számú határozat szakirányú továbbképzés létesítéséről és indításáról
A testület egyhangúlag elfogadta a szupervizor-diakóniai mentor szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményét és döntött a képzés létesítési és indítási eljárásának megindításáról az Oktatási Hivatalnál.

48/2018. (XI.5.) számú határozat rektorválasztás eljárásrendjéről
A testület egyhangúlag elfogadta az OT és a Szenátus eljárásrendjét a rektorválasztás folyamatában. (mellékelve)

47/2018. (XI.5.) számú határozat rektori pályázat javasolt tartalmáról
A testület egyhangúlag fogadta el a rektori pályázat javasolt tartalmát, amelyet fölterjeszt az Országos Presbitériumnak. (mellékelve)

46/2018. (IX.3.) számú határozat a 2019-ben induló képzések önköltségének mértékéről
A Szenátus – a Gazdasági Bizottság 15/2018. (IX.27.) GB számú határozatban foglalt javaslata alapján – egyhangúlag az alábbiak szerint határozta meg a
2019-ben induló képzések önköltségének mértékét:

Szak

Ft/félév

Katekéta-lelkipásztori munkatárs BA

115.000

Részismeret

115.000

Kántor BA

115.000

Teológia (lelkész) osztatlan MA

230.000

Tanárképzés osztatlan*

természettudományos szakpárral

400.000

bölcsész szakpárral

400.000

informatikával

400.000

etikával

300.000

Teológia MA

190.000

Tanár MA (rövid ciklusú)

190.000

Doktori képzés

120.000

Szakirányú továbbképzés

180.000

*Az osztatlan tanárképzés esetében az önköltséget a szakpárért felelős intézmény által meghatározott önköltséghez igazítjuk.

45/2018. (IX.3.) számú határozat a 2019A eljárásban meghirdetett szakokról
A Szenátus egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Az EHE a 2019A felvételi eljárásban az alábbi szakokat az alábbi munkarenden hirdeti meg:

Képzési szint

SZAK

Képzési idő (félév)

Munkarend

Finanszírozási forma

Képzési terület

Alapképzés

Katekéta-lelkipásztori munkatárs

6

esti

Állami ösztöndíjas

hitéleti

Önköltséges

Kántor

6

esti

Állami ösztöndíjas

Önköltséges

Részismereti képzés

2

esti

Önköltséges

hitéleti

Osztatlan mesterképzés

Teológia (lelkész)

12

nappali

Állami ösztöndíjas

hitéleti

Önköltséges

Tanárképzés
(Közismereti tanárszakkal párban)

10-11

nappali

Állami ösztöndíjas

pedagógus

Önköltséges

Osztott mesterképzés

Teológia
/specializáció: biblikum, szociáletika, lelkész/

4

levelező

Állami ösztöndíjas

hitéleti

Önköltséges

Rövid ciklusú tanárképzések oklevéllel rendelkezőknek

hittanár-nevelő tanár mesterképzés

2-4-5-10

esti

Állami ösztöndíjas

hitéleti

Tanárképzésben valamennyi szakkal párban meghirdetjük a hittanár-nevelő tanárképzést az alábbiak szerint:

ELTE:

 1. angol nyelv és kultúra tanára
 2. ének-zene tanár
 3. francia nyelv és kultúra tanára
 4. latin nyelv és kultúra tanára
 5. magyartanár
 6. német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára
 7. német nyelv és kultúra tanára
 8. szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára
 9. történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
 10. média-, mozgókép- és kommunikációtanár
 11. informatikatanár
 12. biológiatanár
 13. fizikatanár
 14. földrajztanár
 15. kémiatanár
 16. matematikatanár
 17. természetismeret-környezettan tanár
 18. horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára
 19. lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára
 20. olasz nyelv és kultúra tanára
 21. orosz nyelv és kultúra tanára
 22. portugál nyelv és kultúra tanára
 23. román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára
 24. spanyol nyelv és kultúra tanára
 25. szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára
 26. szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára
 27. ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára
 28. bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára
 29. holland nyelv és kultúra tanára
 30. kínai nyelv és kultúra tanára

Sapientia SzHF:

 1. etikatanár

44/2018. (IX.3.) számú határozat a 2019K eljárásban meghirdetett szakokról
A Szenátus egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Az EHE a 2019K felvételi eljárásban az alábbi szakokat az alábbi munkarenden hirdeti meg:

Képzési szint

SZAK

Képzési idő (félév)

Munkarend

Finanszírozási forma

Képzési terület

Részismereti képzés
(ókori nyelvek félév)

1-3

esti

önköltséges

hitéleti