Ószövetségi teológia tanszék

Tanszékvezető: Dr. Varga Gyöngyi
Kurzusok: bevezetés az ószövetségbe, ószövetségi írásmagyarázat és teológia, héber nyelv és kortörténet


 

 

Újszövetségi teológia tanszék
Tanszékvezető: Dr. Bácskai Károly
Kurzusok: görög nyelv, újszövetségi bibliaismeret, bevezetés, kortörténet, újszövetségi írásmagyarázat és teológia


 

 

Egyháztörténet tanszék
Tanszékvezető: Dr. Csepregi Zoltán
Kurzusok: latin nyelv, egyetemes és hazai egyháztörténet, egyházjog, missziótörténet, művelődéstörténet


 

 

Rendszeres teológia tanszék
Tanszékvezető: Dr. Béres Tamás
Kurzusok: filozófia, hitvallási iratok, teológiatörténet, dogmatika, etika, hermeneutika

 

 

 

 
Vallás- és társadalomtudományi tanszék

Tanszékvezető: Dr. Szentpétery Péter
Kurzusok: szimbolika, vallástörténet, világvallások, szociológia

 

 

 


Gyakorlati teológia tanszék

Tanszékvezető: Dr. Szabó Lajos
Kurzusok: retorika, homiletika, katechetika, poi­menika, liturgika, gyülekezetépítés, pszichológia, pe­dagógia


 

 

Egyházzene tanszék
Tanszékvezető: Dr. Finta Gergely (DLA)
Kurzusok: egyházzenei ismeretek, zenetörténet és -irodalom, szolfézs-zeneelmélet, liturgikus éneklés, orgona, zongora, magánének, rézfúvósegyüttes, énekkar, karvezetés

 

 


Gyakorlati Intézet

Vezető: Dr. Pángyánszky Ágnes
Az intézet feladata, hogy sajátos eszközeivel támogassa az egyetemi oktatást a lelkészképzés, a felsőfokú hittantanárképzés, valamint a teológiai vagy lelkészi oklevéllel rendelkezők továbbképzése területén.