Gyakorlati teológiai tanegységek teológus-lelkész szakon

 

Előadások

Homiletika előadás 1-2.

Poimenika előadás

Liturgika előadás

Gyülekezetépítés előadás

Művészettörténet

Pszichológia 1-2.

Pedagógia 1-2.

Valláspedagógia előadás

 

Szemináriumok

Retorika és kommunikációtan 1-2.

Homiletika alapismeretek 1-2.

Homiletika gyakorlat 1-2.

Pasztorálpszichológiai szeminárium

Poimenika szeminárium

Liturgikus magatartás gyakorlata

Bevezetés a cigánymisszióba

 

Gyakorlatok

Hospitációs alapgyakorlat

Iskolai hospitáció

Iskolai gyakorlat

Gyülekezeti gyakorlat

Gyülekezeti szupplikációs gyakorlatok

 

Dolgozatok

Homiletika dolgozat

Katechetika dolgozat