Nationale Identität im Alten Testament

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Ókortörténeti Tanszéke 2014 nyarán a fenti címmel nemzetközi workshopot rendezett, melynek előadásai Kőszeghy Miklós és Wolfgang Zwickel szerkesztésében 2015 decemberében tanulmánykötet formájában láttak napivilágot.

Részlet a könyv borítójáról: (fordítás)

"A nemzeti identitás és etnicitás kérdései az utóbbi évek egyik nagyon aktuális és sokféle oldalról megvitatott kultúrtudományi és politikai témáját alkotják. Mindezek a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2014-es nyári konferenciáján ószövetségi aspektusokból kerültek megvitatásra. A történelem során előbb Júda és Izráel, majd a perzsa-hellenisztikus időkben a samaritánusok és júdaiak bontakoztatták ki saját nemzettudatukat és identitásukat. Ennek során különösen fontos szerepet töltöttek be a jogilag, nyelvileg és archeológiailag megragadható aspektusok. A konferencia többek közreműködésével próbálta ennek a nemzeti tudatnak a keletkezését bemutatni."
További közreműködők: Jutta Hausmann, Benedikt Hensel és Karasszon István

Hartmut Spenner

 


 
2015. november 3-4-én nemzetközi zsoltárkonferencia lesz a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

Bővebb információ itt olvasható:

 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Intézete szeretettel vár mindenkit
Prof. Daniel J. Lasker
WHY DID JEWS WRITE ANTI-CHRISTIAN POLEMICS?
című előadására.
 
Időpont: 2015. október 14. 14 óra
Helyszín: Mikszáth téri épület (Sophianum) 203-as terem

 
4. Közép-európai Keresztény-Zsidó Tóra Tanulmányi Napok
 
 
Kőszeg - Immár 4. alkalommal rendezte meg a bécsi Koordináló Bizottság a Keresztény-Zsidó Együttműködésért (Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit) közös olvasásra, együtt gondolkodásra és párbeszédre hívó bibliatanulmányi napjait a verbita rend kőszegi missziós- és lelkigyakorlatos házában. 
 
 
Személyes beszámoló:
 
 
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének munkatársai együttéreznek és osztoznak mindazok gyászában, akik a héten vettek búcsút Dr. Sulyok Elemértől,  a Pannonhalmi Főapátság szerzetesétől.

Rendtársai soraival emlékezünk most dióhéjban példaértékű életére és munkásságára:
 
"Elemér atya főiskolánk igazgatója, teológiaprofesszor, bibliatudós, a Pannonhalmi Szemle főszerkesztője, sokak lelkiatyja és mestere volt. Derűs és nyílt tekintete ellenére is zárkózott volt egész életében. Tanítónk volt az iskolai hittanórák, főiskolai órák alkalmával éppúgy, mint igehirdetésében és előadásaiban. Lebilincselő előadó volt. Bármit szólt vagy írt, Isten igéje fényében és irodalmi értékkel fogalmazta meg mondandóját. Ereje abban állt, hogy nem csupán ismeretet, hanem szemléletet,  világlátást, az egyetemes egyház látomását tudta átadni hallgatóinak.
Az ő életét és munkásságát is elkísérte az emberélet törékenysége, amely időnként kimerülésben mutatkozott meg.
Nemrég mondta: "Ha idős vagyok is, a magam módján mégis megpróbálok másokon is segíteni, másokra is gondolni, másokért is imádkozni. Igaz, hogy a halál felé ballagok, mégis nagyon "életes életet" élek."

Isten adjon szolgájának örök nyugodalmat, a feltámadt Úr fogadja őt irgalmas szeretetébe!"

Elemér atya teljes gyászjelentése a Pannonhalmi Főapátság oldalán olvasható:
Pannonhalma
 
 

 
Szeretettel várunk mindenkit
 
Dr. Sara Kipfer
(Universität Bern)
 
"The Reception of the Old Testament in the Fine Arts"

című előadására.
 
 
EHE, 2015. április 14.
 
14.00-15.30

13-as terem

A PPKE Ókortörténeti Tanszéke idén is
mindenkit szeretettel vár

Wolfgang Zwickel (Johannes Gutenberg Universität, Mainz)
History of Ancient Israel During the 9th Century B.C.E.
című blokkszemináriumára.

A szeminárium ideje:
2015. április 13. 8.00-18.00

Bővebb információkért a tanszék vezetőjéhez lehet fordulni:


 

A görög Biblia - A Septuaginta és az Újszövetség
konferencia
2015. március 23. - Budapest, Gellért Szálló
 
Bővebb információ:
 

 
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének munkatársaiként szomorú szívvel értesültünk Dr. Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi haláláról.

Egyszerre tanultuk meg becsülni őt tudományosan ösztönző kollégaként, a vallásközi dialógusban pedig nyitott és kihívást jelentő beszélgetőpartnerként és melegszívű emberként. Hálásak vagyunk minden vele való találkozásért. Emléke legyen áldott!AJCF (Franciaországi Zsidó-Keresztény Barátság) Nyilatkozata a múlt heti Charlie Hebdo elleni merényletről:
ICCJ

A képek hatalma - Reflexió a párizsi eseményekről (Jutta Hausmann)

 

 

A múlt heti párizsi merényletek világszerte döbbenetet váltottak ki és az áldozatokkal való szolidaritás nyilatkozatait, valamint a terrorizmus elutasítását hívták elő. Mindezzel párhuzamosan keresztény tollak nyomán is napvilágot láttak differenciálatlan megnyilvánulások, amelyek a vallások közti törésvonalakat inkább mélyítik, semmint áthidalják. Teológusként kihívás előtt állunk, újra kell gondolnunk, hol is állunk azon a szőttesen, amely egyfelől erőszakból, vallási intoleranciából és rasszizmusból, másrészt pedig emberi nyitottságból, a saját identitás erőszakmentes közvetítéséből és szolidaritásból fonódik össze.

Ehhez kapcsolódik az a kérdés is, miként viszonyulunk a képek hatalmához – a vizuálisan megragadhatóakhoz, valamint az éppoly fontos nyelviekhez. Igen, pont az utóbbiak azok, amelyek erejét túlságosan gyakran alábecsülik.

Egyik partnerintézményünk, a neuendettelsaui Augustana Teológiai Egyetem (Bajorország) munkájába betekintve, impulzusokat szerezhetünk erről. Markus Buntfuß professzor (Rendszeres Teológiai Tanszék) 2015.január 11-én kelt egyetemi istentiszteleti prédikációjában ezeket a kérdéseket mélyebb reflexióba foglalta. Az alábbiakban ennek kéziratos változatát közöljük:

képek


 

Örömmel ajánljuk látogatóink figyelmébe a Helsinki Egyetem "Gender, Módszertan és az ókori Közel-Kelet" - című workshopjának online is elérhető videó- illetve PowerPoint anyagát. A találkozó "Változás a szent szövegekben és tradíciókban" című nemzetközi keretében  került megrendezésre Saana Svärd (University of Helsinki) és Agnès Garcia-Ventura
("Sapienza", Università di Roma) szervezésében:

 

http://blogs.helsinki.fi/sacredtexts/2014/08/02/workshop-gender-methodology-and-the-ancient-near-east/

 


 

Jutta Hausmann: Nők és erőszak

Egy ószövetséges szemével - a pécsi rendőrség "Tehetsz róla, tehetsz ellene" mottójú bűnmegelőzési videóinak margójára

Pécs

 


 

 

A múlt terhe - a jelen felelőssége. Emlékezéskultúra és hitoktatás

Auschwitz egy kultúra vége és egy új emlékezéskultúra létrejöttének kezdete.  A soá elrettent, elgondolkodtat, emlékeztet, tanít. Megtaníthat minket az identitás szélesebb körű megértésére - talán ez a felelőssége az utána következő második és harmadik generációnak. Nem könnyű a megértés, mert olyasmi történt, ami felfoghatatlan és megérthetetlen. A teológia azt kérdezi, hogy hol volt Isten a vészkorszak idején, tétlen szemlélő, az elkövetők paranccsal eltakart lelkiismerete, vagy az áldozatok reménytelennek tűnő helyzetében az örök békét elővételező reménység volt, vagy mindez egyszerre és mindezek felett? Hogyan kell, lehet, szabad emlékeznünk? És egyáltalán, mit jelent emlékezni, ha a megidézett emlék mindig újraírja a megidézett történelmet, azaz emlékezéskultúrát teremt. A pedagógus, hitoktató felelőssége jelentős. Nemcsak eseményeket tanít, hanem a hozzájuk való viszonyt és az általuk előhívott helyes és helytelen erkölcsi magatartást tisztázza, tudatosítja, azaz értékközvetítő szereplője az egyre homogenizálódó kultúránknak. A konferencián ilyen és hasonló problémafelvetésekből indultak ki előadóink, akik arra is készek, hogy vita keretében beszélgetésbe bocsátkozzanak a hallgatósággal, velünk, akikben rengeteg kérdés, de még több sejtés és a lehetséges válaszok tömkelege halmozódott fel az évek során.

 

 


 

Az EHE Ószövetségi Tanszékének szervezésében Jürgen van Oorschot erlangeni professzor tartott vendégelőadást egyetemünkön 2014. október 8-án Anthropomorphismus im Alten Testament - Erkundungen zwischen Exegese und Theologie címen.

 


 

"Teofania" Deluxe

 

Andrea Baude tűzzsonglőr és az Ószövetségi Tanszék közreműködésével interaktív meditációra került sor 2013. május 13-án 20.30-kor az Evangélikus Hittudományi Egyetem - Teológus Otthon udvarán.  A bibliai szövegeken alapuló meditációt, tűzszonglőrködés tette még testközelibbé.

 

A show-ról felvételek is készültek és ezúton tesszük közzé az utólagosan szerkesztett bibliai - képes meditációs kiadványunkat. Örömteli böngészést! 

 

 

Megtekinthető itt: Teofánia

 


 

11. Magyar Ókortudományi Konferencia - ELTE-BTK - 2014. május 22-24.


2012.május 22-24. között került megrendezésre az ELTE Ókortudományi Intézetének szervezésében a 11. Magyar Ókortudományi Konferencia Budapesten. A konferencia résztvevői 16 szekcióban közel 200 előadást tartottak.

Munkatársaink, Kőszeghy Miklós a Gazdaságtörténet szekcióban, Jutta Hausmann és Verebics Petra pedig a Zsoltárértelmezés szekcióban tartottak előadást.

 


 

Föld alatti Izrael - Kőszeghy Miklós könyvbemutatója - 2014. május 9.


Megjelent Kőszeghy Miklós Föld alatti Izrael - Az Ószövetség világának anyagi kultúrája című könyve. Munkatársunk most megjelent könyvében az ókori Palesztinából származó régészeti leleteken végzett kutatásairól számol be.

A könyvet Xeravits Géza (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fősikola - Bibliatudományi Tanszék) mutatta be.

Közreműködött Szilvágyi Gábor (gitár) és Forgách Péter (mandolin) Piazzola zenéje.

Helyszín: Sophianum PPKE-BTK (Mikszáth tér) - 2014. május 9. 17.30

"Régóta szerettem volna megmutatni, mi mindent mondhat az Ószövetségről és világáról a régészeti topográfia, a történettudomány, a filológia és az építészettörténet. Szerzőtársammal, Hodossy-Takács Előddel szilárd meggyőződésünk volt, hogy e kérdéskörben nagy szükség volna egy magyar nyelvű tankönyvre. A tankönyv pedig elsősorban megértetni akar, ami a mi témánk esetében egyben a látatás igényét is jelenti. Nem pusztán leírni szeretnénk hát témánkat, hanem a szó szoros értelmében láthatóvá tenni is." K.M.

Munkatársunknak szeretettel gratulálunk!

 

 


 

Az Ószövetségi Tanszék az interkulturális és vallásközi tapasztalatok nyomán Isztanbulban

Isztanbul...

A Boszporusz mentén lévő több mint 14 milliós metropolisz - a világ egyetlen olyan nagyvárosa, amely egyszerre két kontinensen, Európában és Ázsiában található - a kelet-rómaiak Új Rómája, közismertebb nevén Konstantinopel (azaz Konstantin városa) - aztán az Oszmán Birodalom fővárosa - napnyugat és napkelet közt feszülő identitás és kultúra - avagy az aktuális török belpolitikai irányultságok, széles spektrumú vallási irányzatok origója.

Mindezen történelmi, vallástörténeti előzmények és a dialógépítés szándéka arra indította a neuendettelsaui Augustana Egyetem Interkulturális Teológiai Tanszékének és a nürnbergi Brücke-Köprü (Keresztények és Muszlimok Találkozási Központja) munkatársait, hogy "Nemzet és vallás Törökországban" címen közös blokkszemináriumot és tanulmányi utat szervezzenek Isztanbulba teológus hallgatók számára 2014. március 25. és március 31. között, a projekthez az Evangélikus Hittudományi Egyetem öt hallgatója is csatlakozhatott. (Személyes beszámoló: Móricz Nikolett; fotók: Bonnyai Anna)

A beszámoló teljes terjedelmében, részletes képriporttal olvasható az alábbi linken:

Istanbul


Személyes műveleteink - Hogyan látjuk a világot, avagy az európai kultúra kérdései

BUDAPEST - 2013. november 28-án került sor Krasznahorkai László író és Jutta Hausmann evangélikus lelkész, teológus világnézeti disputájára az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány szervezésében a Petőfi Irodalmi Múzeumben.

Szentpály Miklós beszámolója és leirata a Litera portálon olvasható:

Litera

 


 Gnilka-díj