DR. SZENTPÉTERY PÉTER

szakmai és tudományos életrajza

E-mail:

 

1956-ban született, teológiai tanulmányai elvégzése után, 1980 és 1989 között külügyi előadóként, majd titkárként dolgozott, közben Szentendrén és Érden végzett kisegítő szolgálatot. Tübingeni tanulmányai után, 1990-tõl dolgozik a Vallás- és Társadalomtudományi tanszéken, 1998 óta tanszékvezetőként.

 

Főbb kutatási területei:

  1. Új vallási mozgalmak, okkultizmus, ezoterika és keresztyén hit viszonya.

  2. A Jézus feltámadása és cáfolási kísérletei.
  3. A keresztyénség és a világvallások kinyilatkoztatásának kérdése.

  4. Az Újszövetség feltámadáshitéből kiindulva a bibliai teremtés- és megváltáshit, továbbá az evolúciós elmélet(ek), ill. az evolucionista világkép/nézet összeegyeztetésének problémái.

 

1975-1980

Tanulmányok a budapesti Evangélikus Teológiai Akadémián

1980

Lelkésszé avatás

1980-1989(1990)

A Magyarországi Evangélikus Egyház Külügyi Szolgálatának előadója, 1986-tól titkára. 1981 óta részvétel nemzetközi konferenciákon.

1984

Lelkészképesítő (parókusi) vizsga

1978-1997

Kisegítő lelkészi szolgálat

1989/1990

Tübingenben a Lutheránus Világszövetség ösztöndíjával.

Legfontosabb előadások, szemináriumok:

1990-

Tanított tárgyak 1990 óta:

Egyéb egyetemi tisztségek, tevékenységek: