hl 1

Online szigorlat/modulzáró/alapvizsga, záróvizsga, szakdolgozat- és portfólióvédés

Az online szigorlatok, alapvizsgák, modulzárók, szakdolgozat- és portfólió-védések, valamint a záróvizsgák a Google Meet rendszerén keresztül fognak zajlani.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ

a 2020/21. tanévre

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 64. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint – pályázatot hirdet 1 fő részére a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére a 2020/2021. tanévre.

Alapvizsga/Szigorlat/Modulzáró tájékoztató

Időpontok: Az ETN-be felkerültek a szigorlatok/alapvizsgák/modulzárók időpontjai. Valamennyi kihirdetett időpontban a vizsgát megtartjuk, amennyiben van rá jelentkező.

Tanulmányi kedvezmények, mentességek
a 2019/20 tavaszi félévében

A Kormány és az egyetem Tanulmányi Tanácsa az alábbi tanulmányi mentességekről és kedvezményekről döntött a 2019/20 tavaszi félévére vonatkozóan.

! Diplomamunka tájékoztató (módosult)
(Diplomamunka és címbejelentő leadása, záróvizsgára jelentkezés.)

A veszélyhelyzetre tekintettel a diplomamunkák leadásának módja a korábban kiadottakhoz képest az alábbiak szerint alakul:

dpr logoalumni USZT logo streetview CM banner 120240 zld 258px Erasmus logo.svg

 DPR/Alumni

 Széchenyi 2020

 Virtuális séta

 Campus mundi

 Erasmus

         
Go to top