hl 1

HÉBER-ÓGÖRÖG NYÁRI KURZUS

2019. augusztus 21-23., 26-27.

Az egyetem héber-ógörög nyelvi kurzust hirdet a nyelvi alapvizsgát/szigorlatot tett vagy az előtt álló hallgatóknak.

Célja: Az elsajátított ismeretek elmélyítése, szövegolvasási gyakorlat.
Időpont: 2019. augusztus 21-23. (szerda-péntek) és 26-27. (hétfő-kedd)

A kurzus óráinak pontos beosztását később hirdetjük ki.

Jelentkezés: A képzés indítása és tervezhetősége miatt kérjük, hogy jelentkezéseiket június 28-ig jelezzék a címen. A kurzus legalább 5 fő részvételével indul.

Díja: 25.000 Ft/5 nap. A díjat a jelentkezési határidőig kérjük befizetni. Részletfizetés kérelmezhető.

Szállás: Esetleges kollégiumi szállásigényeket is június 28-ig jelezzék a címen. (A nappali tagozatosok is, hogy az esetleges korábbi beköltözésükkel számolni tudjunk.)

Jelezzük azt is, hogy az egyetem 2019. augusztus 28-ára pót héber/görög nyelvi alapvizsgát/szigorlatot hirdet.

Pályázati felhívás

A Dr. Sólyom Jenő Alapítvány Kuratóriuma Bonnyai Sándor emlékére pályázatot hirdet a 2018/2019 tanév során elkötelezett és kiemelkedő diakóniai munkát végzett hallgatók szolgálatának ösztöndíj formában történő elismerésére.

Pályázás módja: maximum 1500 karakteres beszámoló az elvégzett szolgálatról (papíron kérjük benyújtani)

Például:

 • Bárka munkában való részvétel
 • idősek otthonában látogatások
 • fogyatékkal élők segítése
 • egyéb diakóniai szolgálatok

A kinyomtatott és aláírt pályázati dokumentum leadási határideje: Jelentkezési határidő:  2019. június 11. 10:00
Leadás helye: Evangélikus Hittudományi Egyetem, Rektori Hivatal (Rektori Titkárság)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ
a 2019/20. tanévre

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban) 64. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint – pályázatot hirdet 1 fő részére a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére a 2019/2020. tanévre.

Pályázati feltételek:

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem – a Juttatási és Térítési Szabályzat 14. §-a alapján – annak a hallgatónak a pályázatát értékeli és rangsorolja, aki:

 1. nappali tagozatos – állami ösztöndíjas, államilag támogatott, önköltséges, költségtérítéses – hallgató;
 2. tanulmányi kötelezettségeinek a megelőző két lezárt félévben legalább 55 kreditpont teljesítése után mindkét félévben vagy a két félév átlagában legalább 4,75-ös súlyozott tanulmányi átlaggal eleget tett;
 3. a teológiai tanulmányok iránti érdeklődése meghaladja az átlagost;
 4. a közösségi életben való részvétele példás;
 5. tanulmányait a 2019/20-as tanév mindkét félévében az Evangélikus Hittudományi Egyetem nappali tagozatos bejelentkezett hallgatójaként folytatja.

A pályázó a pályázatban részletesen térjen ki a pályázati feltételekben foglaltakra így

 • tanulmányi eredmények
 • tudományos munka, publikáció
 • egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység
 • közösségi munka

A pályázatokhoz mellékelni kell minden olyan dokumentumot (leckekönyv-másolat vagy ETN tanulmányi összesítő, a kiemelkedő teljesítményt igazoló oktatói ajánlás stb.), amely a pályázatban leírtakat alátámasztja.

A pályázatot a Rektori Hivatalba kell benyújtani 2019. június 24-én, HÉTFŐN 16.00 óráig.

A beadott pályázatok elfogadásáról és rangsorolásáról az EHE Szenátusa határoz, mely ellen a döntés kihirdetést követő 14 napon belül lehet fellebbezni.

Az ösztöndíjat – az egyetem által javasolt rangsor alapján – az oktatásért felelős miniszter adományozza. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj folyósítása a pályázást követő tanévet meghaladóan nem ütemezhető át! Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40.000,- Ft havonta.

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya, illetve az ösztöndíjra való jogosultsága a hatályos jogszabályok alapján bármilyen okból megszűnik vagy szünetel (pl. tanulmányok befejezése, félévhalasztás), az ösztöndíj nem folyósítható.

Az ösztöndíj adományozó levél a tanévnyitó ünnepi ülésen kerül átadásra.

VIZSGADŐSZAK

II. (tavaszi) félév

Vizsgára jelentkezés kezdete

(ETN megnyitása)

2019. május 2. 7:30

Elővizsgahét

2019. május 6-10.

Vizsgaidőszak 2019.05.13-06.21.

Kollokviumi hétvégék

2019. május 24-25.

2019. június 14-15.

 

A vizsgaidőszaki részletes tájékoztató letölthető innen.

 

dpr logoalumni USZT logo streetview CM banner 120240 zld 258px Erasmus logo.svg

 DPR/Alumni

 KEOP

 Virtuális séta

 Campus mundi

 Erasmus

         
Go to top