hl 1

SZAKDOLGOZATI TÉMABEJELENTŐ LEADÁSA
a ELTE-EHE kétszakos tanárképzésben részt vevőknél

 

A várhatóan 2022 júniusában záróvizsgázók esetében
- aki az EHE-n választ témavezetőt, az EHE-n írja a szakdolgozatát, a témabejelntő leadási határidárideje 2021 ősszel lesz a tanév eleji tájékoztatóban kihirdetett pontos rend szerint.

- aki az ELTE-n választ témavezetőt, arra az ELTE által meghatározott határidők vonatkoznak és ott a meghatározott rend szerint kell a témabejelentőt is benyújtania. Az ELTE jelenlegi szabályozása szerint a 2022 júniusában záróvizsgázóknak a témabejelntőt most 2021 márciusában kell leadniuk. A pontos határidő karonként eltérő. A TTK által gondozott szakok esetében várható HKR módosítás, amely szerint a 2022 júniusában záróvizsgázóknak a témabejelentőt 2021 október 30-ig kell benyújtaniuk. A módosítás még nem elfogadott, amint életbe lép jelezni fogjuk.

Jelentkezés
a 2021/22-es tanév őszi félévében kezdődő
összefüggő egyéni iskolai gyakorlatra

A mellékelt tájékoztatóban olvashatják az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatra jelentkezés feltételeit, módját és határidejét.

HIRDETMÉNY

az Evangélikus Hittudományi Egyetem gyakorlati, 6. tanévére való jelentkezésről

Az Egyetem Szenátusának 591/2/2015. (X.15.) számú döntése alapján a
2021/22-es tanév gyakorlati (hatod) évére
jelentkezni az alábbi rend szerint kell:

Jelentkezni 2021. február 8-tól 2021. február 17-ig (szerda) a Tanulmányi Titkárságra elektronikusan benyújtott írásbeli kérelemmel, valamint csatolt motivációs levéllel lehet.

Vizsgaidőszaki tájékoztató 2020-21 I. (őszi) félév

Innen letöltve olvashatják a félév vizsgaidőszaki tájékoztatóját.

Kurzustörlés a 2020-21-es tanév I. (őszi) félévében

A módosult tanévkezdésre tekintettel a kurzusok törlésének rendje a 2020-21-es tanév őszi félévében az alábbiak szerint változik.

Az alábbi (csak EHE-s) kurzusok törlését lehet kérni 2020. október 25-ig (vasárnap) Tanulmányi Titkárságon a címen keresztül:

  • egy kötelező elméleti vagy gyakorlati jellegű tanegység
  • egy kötelezően választható tanegység
  • egy szabadon választható tanegység

Egy félévben egy típusú tanegységből csak egy töröltethető és összesen legfeljebb kettő.

dpr logoalumni USZT logo streetview CM banner 120240 zld 258px Erasmus logo.svg

 DPR/Alumni

 Széchenyi 2020

 Virtuális séta

 Campus mundi

 Erasmus

         
Go to top