PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ
a 2019/20. tanévre

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban) 64. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint – pályázatot hirdet 1 fő részére a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére a 2019/2020. tanévre.

Pályázati feltételek:

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem – a Juttatási és Térítési Szabályzat 14. §-a alapján – annak a hallgatónak a pályázatát értékeli és rangsorolja, aki:

  1. nappali tagozatos – állami ösztöndíjas, államilag támogatott, önköltséges, költségtérítéses – hallgató;
  2. tanulmányi kötelezettségeinek a megelőző két lezárt félévben legalább 55 kreditpont teljesítése után mindkét félévben vagy a két félév átlagában legalább 4,75-ös súlyozott tanulmányi átlaggal eleget tett;
  3. a teológiai tanulmányok iránti érdeklődése meghaladja az átlagost;
  4. a közösségi életben való részvétele példás;
  5. tanulmányait a 2019/20-as tanév mindkét félévében az Evangélikus Hittudományi Egyetem nappali tagozatos bejelentkezett hallgatójaként folytatja.

A pályázó a pályázatban részletesen térjen ki a pályázati feltételekben foglaltakra így

A pályázatokhoz mellékelni kell minden olyan dokumentumot (leckekönyv-másolat vagy ETN tanulmányi összesítő, a kiemelkedő teljesítményt igazoló oktatói ajánlás stb.), amely a pályázatban leírtakat alátámasztja.

A pályázatot a Rektori Hivatalba kell benyújtani 2019. június 24-én, HÉTFŐN 16.00 óráig.

A beadott pályázatok elfogadásáról és rangsorolásáról az EHE Szenátusa határoz, mely ellen a döntés kihirdetést követő 14 napon belül lehet fellebbezni.

Az ösztöndíjat – az egyetem által javasolt rangsor alapján – az oktatásért felelős miniszter adományozza. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj folyósítása a pályázást követő tanévet meghaladóan nem ütemezhető át! Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40.000,- Ft havonta.

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya, illetve az ösztöndíjra való jogosultsága a hatályos jogszabályok alapján bármilyen okból megszűnik vagy szünetel (pl. tanulmányok befejezése, félévhalasztás), az ösztöndíj nem folyósítható.

Az ösztöndíj adományozó levél a tanévnyitó ünnepi ülésen kerül átadásra.