Kiegészítő pályázati lehetőségek nyertes Erasmus hallgatók számára

1. Szociális kiegészítő támogatás Erasmus részképzésre kiutazó ösztöndíjas hallgatók számára

Az Erasmus+ program keretében az Evangélikus Hittudományi Egyetem és a Tempus Közalapítvány a szociálisan hátrányos helyzetű Erasmus+ hallgatók számára többlettámogatást kíván nyújtani a havi Erasmus + alapösztöndíjon felül. Az Erasmus+ szociális támogatás összege tanulmányi mobilitás esetén havi 200 euró, szakmai gyakorlati mobilitás estén havi 100 euró.

A szociális alapú kiegészítő támogatás igényléséhez a benyújtott hallgatói pályázat kiegészítő mellékleteként a csatolt igénybejelentő Excel fájlt kell kitölteni, majd a szükséges igazoló aláírás és pecsét beszerzése után 1 példányban eredetiben aláírva benyújtani az alábbi címre: Evangélikus Hittudományi Egyetem, Dr. Korányi András - Erasmus, 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.
Figyelem, a kitöltött Excel fájlt (de NEM az eredeti szkennelt változatát) e-mailen is be kell nyújtani az alábbi címre: . A kitöltött Excel fájlt az alábbi módon elnevezve kell beküldeni: Vezeteknev_Keresztnev_(születési dátum)_ÉÉÉÉHHNN_intézmény nevének rövidítése_1920. Példa: Toth_Imre_19951231_EHE_1920

Kérjük, gondosan olvassák el a pályázati felhívást. Csak a tartalmilag és formailag megfelelő pályázatokat tudjuk befogadni.

- Pályázati felhívás
- Igénybejelentő lap

A pályázat beadásának határideje:

A 2019/2020. tanév tavaszi félévére kiutazó hallgatók számára a pótpályázat beadási határideje az Erasmus+ szociális alapú támogatásra vonatkozóan 2019. október 25. (péntek)

(Az elektronikus és az eredeti példánynak is be kell érkeznie a megadott határidőig.)

A határidőn túl vagy hiányosan beadott pályázatok formai hibásnak minősülnek, ezért automatikusan elutasításra kerülnek.

2. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pályázata

A felsőoktatási intézmények és a Tempus Közalapítvány közösen kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot hirdetnek azon felsőoktatásban tanuló/dolgozó fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, oktatók és a felsőoktatási intézmények nem oktató beosztású, adminisztratív munkatársai számára, akik a 2019/2020-as tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek el kifelé irányuló mobilitásra. A pályázatot jogosultak benyújtani a fogyatékossággal élő vagy tartós betegség miatt folyamatos orvosi felügyeletre szoruló személyek, és akik számára betegségük igazolhatóan jelentős többletköltségeket okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest (például látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, tej- vagy lisztérzékeny, illetve egyéb betegséggel rendelkező Erasmus+ résztvevők esetében).

A pályázatok formai bírálatát a küldő felsőoktatási intézmény, a tartalmi bírálatot pedig a Tempus Közalapítvány által felkért független orvosszakértők végzik, akik javaslatot tesznek a támogatásra. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázatokról és a támogatás összegéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést, a TKA Kuratóriumának döntése ellen nincs fellebbezési lehetőség.

- Pályázati felhívás
- Pályázati űrlap

A pályázat beadásának határideje:

A 2019/2020-as tanévben a tavaszi félévre kiutazók számára 2019. október 25. (péntek)

A pályázat beadásának módja:

E-mailben: ÉS postai úton vagy személyesen leadva (két eredeti, nyomtatott): Evangélikus Hittudományi Egyetem, Dr. Korányi András - Erasmus, 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.

A formailag hibás pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.