2020/2021 II. félév beiratkozási/regisztrációs tájékoztatói

Beiratkozás - ókori nyelvi félév
Regisztráció/tárgyfelvétel - Felsőbb évfolyam

ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI ADATOK

Ügyintézés a Tanulmányi Titkárságon
Elsősorban elektronikusan történik a hallgatói ügyek intézése. Személyes ügyintézésre az alábbi rend szerint van lehetőség: ügyintézés/elérhetőségek

A TANÉV RENDJE (képzési időszakok, képzési napok)

ÓRARENDEK

NAPPALI (2020/21 - tavasz. II. félév)
Nappali tagozat (lelkész, hittanár, valamennyi évfolyam)

ESTI/LEV - I. ÉVFOLYAM (2020/21 - tavasz II. félév)
Ókori nyelvi félév
Hittanár-nevelő tanár (2 félév) - teológus MA-t végzetteknek
Hittanár-nevelő tanár (4-5-6 félév) - tanár, tanító, felsőfokú végzettséggel rendelkező
Katekéta-lelkipásztori munkatárs - teológia részismereti képzés I. évfolyam
Kántor I. évfolyam
Teológia részismeret nyelvi félévet végzetteknek
Teológia MA (lelkészi és biblikum specializáció) I. évfolyam
Szupervizor-diakóniai mentor I. évfolyam

ESTI/LEV II. ÉVFOLYAM (2020/21 - tavasz II. félév)
Hittanár-nevelő tanár (4-5-7 félév) II. évfolyam
Katekéta-lelkipásztori munkatárs II. évfolyam
Teológia MA (lelkészi) II. évfolyam

ESTI/LEV III. ÉVFOLYAM (2020/21 - tavasz II. félév)
Katekéta-lelkipásztori munkatárs III. évfolyam 

Kötelezően választható és szabadon választható tanegységek (2020/21 - tavasz II. félév)

Önköltségek mértéke a 2020/21-es tanévben

Szolgáltatási és késedelmi díjak

Jogorvoslat rendje
A hallgatói jogorvoslat rendjét a hallgatói ügyek intézésének rendjéról szóló szabályzat tartalmazza. A jogorvoslati eljrásban is fontos a megadott határidő betartása.. A kérelmeket minden esetben elektronikusan elég benyújtani a címen, a kérelemnek szabott formai követelménye nincs.