ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI ADATOK

Ügyintézés a Tanulmányi Titkárságon
Elsősorban elektronikusan történik a hallgatói ügyek intézése. Személyes ügyintézésre az alábbi rend szerint van lehetőség: ügyintézés/elérhetőségek

A TANÉV RENDJE (képzési időszakok, képzési napok)

ÓRARENDEK

NAPPALI
Nappali tagozat (lelkész, hittanár, valamennyi évfolyam)

ESTI/LEV - I. ÉVFOLYAM
Hittanár-nevelő tanár (2 félév) - lelkészeknek
Hittanár-nevelő tanár (4-5-7 félév) - tanár, tanító, felsőfokú végzettséggel rendelkező
Katekéta-lelkipásztori munkatárs - teológia részismereti képzés I. évfolyam
Teológia részismeret nyelvi félévet végzetteknek
Teológia MA (lelkészi specializáció) I. évfolyam
Teológia MA (szociáletika specializáció) I. évfolyam

ESTI/LEV II. ÉVFOLYAM
Hittanár-nevelő tanár (4 félév - katekétáknak) II. évfolyam
Hittanár-nevelő tanár (4-5-7 félév) II. évfolyam
Kántor II. évfolyam
Katekéta-lelkipásztori munkatárs II. évfolyam
Teológia MA (szociáletika) II. évfolyam

ESTI/LEV III. ÉVFOLYAM
Hittanár-nevelő tanár (5 félév) - tanítóknak, óvodapedagógusoknak III. évfolyam
Katekéta-lelkipásztori munkatárs III. évfolyam

Kötelezően választható és szabadon választható tanegységek 2019/20 I.

Regisztráció/tárgyfelvétel 2019/2020 I. - Felsőbb évfolyam
Beiratkozás 2019/2020 I. - Elsőéves teológus-lelkész
Beiratkozás 2019/2020 I. - Elsőéves ELTE osztatlan hittanár
Beiratkozás 2019/2020 I. - Elsőéves esti/levelező szakosok

Önköltségek mértéke a 2019/20-as tanévben

Szolgáltatási és késedelmi díjak

Jogorvoslat rendje
A hallgatói jogorvoslat rendjét a hallgatói ügyek intézésének rendjéról szóló szabályzat tartalmazza. A jogorvoslati eljrásban is fontos a megadott határidő betartása.. A kérelmeket minden esetben elektronikusan elég benyújtani a címen, a kérelemnek szabott formai követelménye nincs.

2019/2020 I. (őszi) félév kurzusai