ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI ADATOK

Ügyintézés a Tanulmányi Titkárságon
Elsősorban elektronikusan történik a hallgatói ügyek intézése. Személyes ügyintézésre az alábbi rend szerint van lehetőség: ügyintézés/elérhetőségek

A TANÉV RENDJE (képzési időszakok, képzési napok)

Regisztráció/tárgyfelvétel 2019/2020 I. - Felsőbb évfolyam
Beiratkozás 2019/2020 I. - Elsőéves teológus-lelkész
Beiratkozás 2019/2020 I. - Elsőéves ELTE osztatlan hittanár
Beiratkozás 2019/2020 I. - Elsőéves esti/levelező szakosok

Önköltségek mértéke a 2019/20-as tanévben

Szolgáltatási és késedelmi díjak

Jogorvoslat rendje
A hallgatói jogorvoslat rendjét a hallgatói ügyek intézésének rendjéról szóló szabályzat tartalmazza. A jogorvoslati eljrásban is fontos a megadott határidő betartása.. A kérelmeket minden esetben elektronikusan elég benyújtani a címen, a kérelemnek szabott formai követelménye nincs.

2018/2019 I. (tavaszi) félév kurzusai