I. Nyelvi követelmények

A felsőoktatás hatályos rendszere szerint a tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele az előírt nyelvvizsga letétele.

Az intézményünkben valamenyi szakon az oklevél kibocsátásának feltétele:
Egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2), komplex (C) típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél. Az osztott rendszerű Teológia MA és az osztatlan rendszerű mestertanárképzéseken csak élő nyelvből fogadható el nyelvvizsga az oklevél kibocsátás feltételéül.

A jelnyelv nem minősül akkreditált idegen nyelvnek, ezért azzal az idegen nyelvi követelmény nem teljesíthető.

Államilag elismert általános nyelvi nyelvvizsga-bizonyítványt helyettesítheti az ugyanabból a nyelvből ugyanazon a szinten szaknyelvi vizsgán szerzett államilag elismert bizonyítvány.

Az államilag elismert nyelvvizsgák listája megtalálható a Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlapján, a www.nyak.hu címen. Államilag elismert az a bizonyítvány, amelyet akkreditált nyelvvizsgaközpont ad ki. Az akkreditált vizsgaközpontok (és az akkreditált nyelvvizsgarendszerek) folyamatosan frissített listája szintén elérhető a www.nyak.hu címen.

II. Mentesség a nyelvvizsga követelmény alól
Mentesség a nyelvvizsga követelmény alól nem adható, méltányosságból sem.

Az egyetem abban az esetben vizsgálhatja a nyelvvizsga-kötelezettség alóli felmentés lehetőségét, ha azt valamilyen (pl. diszlexiáról, diszgráfiáról szóló) orvosi szakértői vélemény javasolja. Ezen vélemény megléte után dönthet arról az egyetem, hogy mentesíti a hallgatót, vagy sem a nyelvvizsga kötelezettség alól, akár részben (csak az egyik vizsgarész alól), akár teljesen.