KÖZLEMÉNY
a teológus-lelkész és az osztatlan hittanár-nevelő tanár szakos hallgatók hitoktatói feladatellátásáról

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói kara fontosnak tartja, hogy a hallgatók saját szakmai fejlődésük érdekében képzési idejük alatt a tanulmányaikra koncentráljanak, s csak a hatodév, illetve az utolsó gyakorlati év során kezdjék meg a megfelelő szakmai vezetés és mentorálás mellett a hitoktatási feladatok ellátását.

A túl korán elkezdett hitoktatási gyakorlatot nemcsak azért látjuk problematikusnak, mert a tanulmányokra fordított idő és energia így nagymértékben csökken, hanem azért is, mert nagy eséllyel rossz pedagógiai gyakorlatok és téves teológiai tanítások rögzülnek, melyek hosszú évekre negatívan határozhatják meg a későbbi lelkészi munkát.

A fentiek alapján az EHE szenátusa úgy határozott, hogy amennyiben mégis felmerül egy nappali tagozatos hallgató esetében egy állami vagy egyházi oktatási intézményben a hitoktatási feladatok ellátása, úgy annak vállalását kizárólag az alábbi tantárgyak teljesítése esetén és csak korlátozott számban hagyjuk jóvá:

Egy hallgató egy tanévben legfeljebb heti 5 hittanórát vállalhat el, akkor, ha teljesítette az alábbi tárgyakat:

Teológus-lelkész szakos hallgatók esetében:
LBX-130 Biblikus alapismeretek szigorlat
LRX-109 Teológiatörténeti szigorlat
LRX-129 Vallás- és filozófiatörténeti szigorlat
LGX-159 Iskolai gyakorlat

Hittanár-nevelő tanár kétszakos hallgatók esetében:
EBX-190 Biblikus modulzáró
ERX-159 Rendszeres teológiai és egyháztörténeti modulzáró
EGX-170 Gyakorlati teológiai modulzáró
EDX-301 Tanítási gyakorlat (hittan)

A feltételek teljesítéséről az EHE főtitkára ad ki igazolást.

A hitoktatási feladatok vállalása nem jelentheti az EHE képzésében való részvétel (óralátogatás, követelmények teljesítése, stb.) alóli felmentést.