Evangélikus Hittudományi Egyetem
Rendszeres Teológiai Tanszék

Doktori Iskola

Hubert Gabriella

tudományos tanácsadó

 

Szakmai önéletrajz

Név: Hubert Gabriella
Születési hely, év: Pápa, 1956. február 13.
Családi állapot: Férjezett (férje Horváth Iván), két gyermek (Lili és Andor)
Munkahelye: Magyarországi Evangélikus Egyház, Evangélikus Országos Könyvtár,
1085 Budapest, Ülloi út 24. Tel.: 06-20-824 38 81.

Drótposta:
gabriella.hubert@lutheran.hu

Szakmai képzettség
Diploma:
1. Magyar-orosz szakos középiskolai tanár, aki régi magyar irodalomból és irodalomelméletből speciális képzésben részesült, (jeles), JATE, Szeged, 1980. 06. 21. Szakdolgozat: Foktövi János kéziratos prédikációkötete.
2. Könyvtörténész, könyvmuzeológus, (kituno), ELTE, Budapest, 1994. 09. 05. Szakdolgozat: 16-17. századi énekeskönyvek könyvtörténeti megközelítésben.
Tudományos fokozatok :
1. Egyetemi doktori fokozat: Szeged, JATE, Régi Magyar Irodalom Tanszék, 1983. 06. 18. A disszertáció címe: „A XVI. századi népének mint mufaj” (Summa cum laude).
2. PhD fokozat: Szeged, Szegedi Egyetem, Régi Magyar irodalom Tanszék, 2002. 12. 20. A disszertáció címe: „A 16-17. századi protestáns gyülekezeti éneklés: történet és adattár” (Summa cum laude).


Nyelvismeret: angol, latin, német, orosz.


Munkahelyek :
1974-1975: Általános Iskola, Nemesgörzsöny (képesítés nélküli tanár)
1980-1983: JATE Néprajzi Tanszék, Szeged (tudományos ösztöndíjas gyakornok)
1984-1988: MTA (TMB ösztöndíjas)
1989: Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs (tudományos munkatárs)
1989-: Magyarországi Evangélikus Egyház, Evangélikus Országos Könyvtár, Budapest (tudományos munkatárs; 2006-: a Gyujteményi Tanács elnöke)


Hosszabb külföldi tanulmányutak:
Párizs (2001-2002)
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek (2004)


Oktatási tevékenység:
Vallási néprajz (JATE, Néprajz Tanszék, Szeged, 1980-1982)
Régi magyar irodalom (JATE, Régi Magyar Irodalom Tanszék, Szeged, 1984-1985)
Régi magyar irodalom (Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 1995-1997)


Kutatási területek:
A protestáns régi magyar irodalom története; egyháztörténet; mufajtörténet; adatbázis-építés; a 16-18. századi magyar gyülekezeti énekek története; evangélikus könyvtártörténet és könyvtörténet.


Elismerés:
Sólyom Jeno Díj (2000)


Publikációs lista:
A publikációs lista megtekintheto: http://www.mtakoztest.hu/; sorozat-szerkesztés: Evangélikus Gyujteményi Kiadványok.