OKTATÁS
KUTATÁS
SEGÉD-
ESZKÖZÖK
kezdőoldal
fel
 

Evangélikus Hittudományi Egyetem
Rendszeres Teológiai Tanszék

oktatás >> előadások >>
BEVEZETÉSEK
 

[Bevezetések] [Források] [Teológiatörténet] [Dogmatika] [Etika]


Filozófiatörténet I-II.

Kötelező tananyag az aktuális tanévben:
Boros János - Lendvai L. Ferenc: Filozófiatörténet általános bölcsészeknek az ELTE honlapján;
ugyanaz: egyben letölthető pdf

Ellenőrző kérdések a jegyzethez

Szövegek:

Hérakleitosz töredékei
A milétosziak töredékei
Parmenidész tankölteménye
Platón: Állam 7. könyv (barlanghasonlat)
Szókratész védőbeszéde
Arisztotelesz: Nikomakhoszi etika II. könyv. (13-21. o.)
Epiktétosz kézikönyvecskéje, (1. fejezet)
Epikurosz levele Menoikeuszhoz
Seneca: Az élet rövidségéről
Plótinosz: A három eredendő valóságról


Előadások diái (BT) : Filozófiatörténet I.

 

Filozófiatörténet II.

  F. Bacon: Novum Organum 1. könyv

  Descartes: Értekezés a módszerről

  Spinoza: Etika

 

Irodalom, tanegységi tudnivalók:  http://teol.lutheran.hu/ETN

 


Bevezetés az egyházi szolgálatba

Képzési cél

  Az előadás célja egyrészt a hallgatóknak alapvető tájékozódást nyújtani az egyházi szolgálat alapvető kritériumairól és problémáiról, másrészt képessé tenni őket, hogy kapcsolatot létesítsenek a teológia tudománya és a keresztyén életvitel között.

A kurzus témái

   Az egyetemes papság és az egyházi szolgálat.  A lelkészi szolgálat feltételei: Belső, külső, szabályszerű elhívás. Képzettség. Példás élet. Hit. A keresztyén élet feltétele és erőforrása. 

Tankönyv

  Karner Károly: Bevezetés a teológiába. Budapest, 1954. 7-22.
  Kocsis Elemér: Bevezetés a theologiába. Debrecen, 1990. 36-54.

  Kötelező irodalom

  Dietrich Bonhoeffer, Szentek közössége. Budapest, 1997.
  Johannes Amos Comenius, A világ útvesztője és a szív paradicsoma. [1663] Budapest, 1990.

  Ajánlott irodalom

  C. S. Lewis, Csűrcsavar levelei. Budapest, 1997.
  Eduard Lohse, Kleine evangelische Pastoralethik. Göttingen, 1985.
  Loyolai Szent Ignác, Lelkigyakorlatok. Budapest, 1994.
  Szent Ágoston regulája. Budapest, 1992.
  Szent Benedek Regulája. Pannonhalma, 1995.
  Túróczy Zoltán, Az első papszentelési beszéd. (A gyenesdiási Kapernaum lelkészüdülőben 1940. augusztus 20-23-án tartott lelkészevangelizáció előadásai Máté 9,35-11,1 alapján.) Győr, é.n.