OKTATÁS
KUTATÁS
SEGÉD-
ESZKÖZÖK
kezdőoldal
fel
 

Evangélikus Hittudományi Egyetem
Rendszeres Teológiai Tanszék

oktatás>>
LEVELEZŐ KÉPZÉS
 

Levelező képzés rendszeres teológiai anyagának áttekintése 2007-ig


Teológus MA szak. Órarendek, Szigorlati tételek, diplomamunka

Katechéta-Lelkipásztori munkatárs BA

Filozófiatörténeti összefoglaló:

Bevezetés | Preszókratikusok | Milétosziak töredékei | Herakleitosz töredékei | Szókratesz | Platón | Arisztotelesz | Hellenista | Mai körkép

Félévi munka értékelése:

A Bevezetés a filozófiába és a Filozófiai szövegolvasás tanegység teljesítésének alapja egy min. 6 oldalas ( 10.000 n) dolgozat szabadon választott témából vagy az alábbi irodalomból választva a megbeszélt címek szerint. A gyakorlati jegy a dolgozat kérdésfelvetéseinek eredetiségét és megoldásait lesz hivatott kifejezni, míg a kollokviumos jegy a dolgozatban felhasznált filozófiatörténeti anyag adekvát voltára és széleskörűségére lesz tekintettel elsősorban.

Paul Tillich: Létbátorság, Luther Kiadó, 1999.
Martin Buber: Én és Te, Európa, 1994.
Sören Kierkegaard: Építő keresztény beszédek, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, 1995.
Dietrich Bonhoeffer: Követés Luther Kiadó 2007 vagy Börtönlevelek, Harmat Kiadó, 1999.
Karl Jaspers: A filozófiai gondolkodás alapgyakorlatai, Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 2000.
Jean Baudrillard: Az utolsó előtti pillanat, Magvető, 2000.
Jacques Derrida: Adni - kinek?

A metafizika teológiai esélyéhez:
Dietrich Heinrich: A metafizika esélyei
Fehér M. István: Metafizika, hermeneutika, szkepszis

Bonhoeffer posztmodern összehasonlításához:
Béres Tamás: A vallás nélküli kereszténység jelensége a modern és posztmodern teológiák határán